586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbole chrześcijaństwa

Czym są symbole chrześcijaństwa?

Do symboliki chrześcijańskiej zaliczamy te elementy, które kojarzą się z wiarą w Chrystusa i były lub są nadal używane jako oficjalne znaki tego wyznania.

Jak wyglądają i co oznaczają symbole chrześcijaństwa?

Krzyż

Krzyż, źródło: Pixabay

Podstawowym i najważniejszym dla chrześcijan obecnie symbolem jest krzyż, zwany krzyżem łacińskim, czyli kształt złożony z dwóch linii, przecinających się pod kątem prostym. Często można spotkać ukrzyżowaną na nim postać Jezusa Chrystusa. To jeden z najstarszych symboli ludzkości, zaadaptowany na potrzeby chrześcijaństwa w związku z symboliką krzyżowej śmierci Chrystusa.

Ichtys

Ichtys, źródło: Pixabay

Symbol ichtys, potocznie znany jako ryba, to symbol pierwszych chrześcijan, używany przez nich w czasie prześladowań, do rozpoznawania siebie nawzajem. Wiąże się symbolicznie z chrztem – żywiołem ryby jest woda i z eucharystią jako pokarmem – Chrystus w Ewangelii dokonał cudownego rozmnożenia ryb.

Staurogram (Tau-Rho)

Staurogram, źródło: WikimediaCommons

To symbol złożony z dwóch liter alfabetu greckiego, Tau i Rho. Ułożone są one w formę krzyża, zakończonego literą przypominającą P. Początkowo staurogram był używany jako skrót od greckiego słowo σταυρός, które oznacza krzyż. Tau często samo oznacza krzyż, a rho w systemie liczbowym to 100 – może to wskazywać na liczbę potomstwa Abrahama.

Paw

Paw, źródło: Pixabay

Według starożytnych Greków paw miał być stworzeniem nieśmiertelnym, którego ciało nie rozkłada się po śmierci. Przedstawiano go także z Drzewem Życia jako metaforę życia po śmierci w raju.

Pelikan

Pelikan, źródło: Pixabay

Zgodnie ze średniowiecznymi wierzeniami w Europie, pelikany miały być tak ofiarnymi ptakami, że z braku pożywienia mogły wyrywać sobie fragmenty ciała i krew, i karmić nimi młode, aby te przetrwały. To oczywiste skojarzenie z męką i śmiercią Chrystusa spowodowało, że wizerunek pelikana można spotkać w świątyniach, zwłaszcza w średniowiecznych.

Chryzmon, (Chi-Rho, Chrystogram)

Chrystogram, źródło: WikimediaCommons

To skrzyżowanie pierwszych dwóch liter (greckich chi i rho) imienia Chrystus tworzy oczywisty jego symbol.

Alfa i Omega

Te litery alfabetu greckiego – pierwsza i ostatnia - razem oznaczają wszechmoc Boga i fakt, że Jezus to początek i koniec wszechrzeczy. Symbol ten pochodzi z Biblii, a dokładnie z Apokalipsy. Często używany na przedmiotach sakralnych, dewocjonaliach (paschale, ornatach itd.).

Monogram IHS

IHS, źródło: WikimediaCommons

To skrót greckiej wersji imienia Jezus, formował się przez lata – najpierw przybrał postać IH, potem IHC, by w VII wieku pozostać w wersji IHS.

Kotwica

Kotwica, źródło: Pixabay

To nawiązanie do Listu do Hebrajczyków, gdzie autor porównywał pokładanie nadziei w Chrystusie do kotwicy właśnie. Stąd kotwica, która wcześniej w starożytności symbolizowała bezpieczeństwo, stała się symbolem nadziei, lojalności i opieki Chrystusa.

Róża Lutra

Róża Lutra, źródło: Pixabay

Symbol Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zaprojektował go sam Marcin Luter w celu potwierdzenia autentyczności swoich pism. Luter opisał poszczególne części znaku: krzyż i serce – to symbol błogosławieństwa poprzez wiarę w Ukrzyżowanego Chrystusa, serce i biała róża – otucha i pokój w sercu, które daje wiara, błękitne pole – niebiańska radość, która ma początek już na ziemi, złoty pierścień – radość z wiary i nieśmiertelności jest tak cenna jak samo złoto. Dziś tego symbolu używa się jako znaku reformacji oraz godło poszczególnych kościołów luterańskich.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole