521 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbole chrześcijaństwa

Czym są symbole chrześcijaństwa?

Do symboliki chrześcijańskiej zaliczamy te elementy, które kojarzą się z wiarą w Chrystusa i były lub są nadal używane jako oficjalne znaki tego wyznania.

Jak wyglądają i co oznaczają symbole chrześcijaństwa?

Krzyż

Krzyż, źródło: Pixabay

Podstawowym i najważniejszym dla chrześcijan obecnie symbolem jest krzyż, zwany krzyżem łacińskim, czyli kształt złożony z dwóch linii, przecinających się pod kątem prostym. Często można spotkać ukrzyżowaną na nim postać Jezusa Chrystusa. To jeden z najstarszych symboli ludzkości, zaadaptowany na potrzeby chrześcijaństwa w związku z symboliką krzyżowej śmierci Chrystusa.

Ichtys

Ichtys, źródło: Pixabay

Symbol ichtys, potocznie znany jako ryba, to symbol pierwszych chrześcijan, używany przez nich w czasie prześladowań, do rozpoznawania siebie nawzajem. Wiąże się symbolicznie z chrztem – żywiołem ryby jest woda i z eucharystią jako pokarmem – Chrystus w Ewangelii dokonał cudownego rozmnożenia ryb.

Staurogram (Tau-Rho)

Staurogram, źródło: WikimediaCommons

To symbol złożony z dwóch liter alfabetu greckiego, Tau i Rho. Ułożone są one w formę krzyża, zakończonego literą przypominającą P. Początkowo staurogram był używany jako skrót od greckiego słowo σταυρός, które oznacza krzyż. Tau często samo oznacza krzyż, a rho w systemie liczbowym to 100 – może to wskazywać na liczbę potomstwa Abrahama.

Paw

Paw, źródło: Pixabay

Według starożytnych Greków paw miał być stworzeniem nieśmiertelnym, którego ciało nie rozkłada się po śmierci. Przedstawiano go także z Drzewem Życia jako metaforę życia po śmierci w raju.

Pelikan

Pelikan, źródło: Pixabay

Zgodnie ze średniowiecznymi wierzeniami w Europie, pelikany miały być tak ofiarnymi ptakami, że z braku pożywienia mogły wyrywać sobie fragmenty ciała i krew, i karmić nimi młode, aby te przetrwały. To oczywiste skojarzenie z męką i śmiercią Chrystusa spowodowało, że wizerunek pelikana można spotkać w świątyniach, zwłaszcza w średniowiecznych.

Chryzmon, (Chi-Rho, Chrystogram)

Chrystogram, źródło: WikimediaCommons

To skrzyżowanie pierwszych dwóch liter (greckich chi i rho) imienia Chrystus tworzy oczywisty jego symbol.

Alfa i Omega

Te litery alfabetu greckiego – pierwsza i ostatnia - razem oznaczają wszechmoc Boga i fakt, że Jezus to początek i koniec wszechrzeczy. Symbol ten pochodzi z Biblii, a dokładnie z Apokalipsy. Często używany na przedmiotach sakralnych, dewocjonaliach (paschale, ornatach itd.).

Monogram IHS

IHS, źródło: WikimediaCommons

To skrót greckiej wersji imienia Jezus, formował się przez lata – najpierw przybrał postać IH, potem IHC, by w VII wieku pozostać w wersji IHS.

Kotwica

Kotwica, źródło: Pixabay

To nawiązanie do Listu do Hebrajczyków, gdzie autor porównywał pokładanie nadziei w Chrystusie do kotwicy właśnie. Stąd kotwica, która wcześniej w starożytności symbolizowała bezpieczeństwo, stała się symbolem nadziei, lojalności i opieki Chrystusa.

Róża Lutra

Róża Lutra, źródło: Pixabay

Symbol Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zaprojektował go sam Marcin Luter w celu potwierdzenia autentyczności swoich pism. Luter opisał poszczególne części znaku: krzyż i serce – to symbol błogosławieństwa poprzez wiarę w Ukrzyżowanego Chrystusa, serce i biała róża – otucha i pokój w sercu, które daje wiara, błękitne pole – niebiańska radość, która ma początek już na ziemi, złoty pierścień – radość z wiary i nieśmiertelności jest tak cenna jak samo złoto. Dziś tego symbolu używa się jako znaku reformacji oraz godło poszczególnych kościołów luterańskich.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole