521 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Tau jako symbol

Czym jest tau?

Tau to 19 litera alfabetu greckiego i 22, ostatnia litera alfabetu hebrajskiego. W greckim systemie numerycznym odpowiada liczbie 300, a w hebrajskim 400.

Jak wygląda tau?

Majuskuła tau wyglądem przypomina duże łacińskie T, a minuskuła kojarzy się z małym łacińskim t, które jednak zostało pozbawione linii nad poprzeczką poziomą.

Od lewej: majuskuła tau, minuskuła tau

Co oznacza tau?

Krzyż w formie tau symbolizuje w religii chrześcijańskiej Chrystusa. Wiąże się z duchowością Tau, ukształtowaną przez Zakon Braci mniejszych. Nazywany też krzyżem egipskim lub św. Antoniego. Korzystał z niego św. Franciszek podczas Soboru Laterańskiego IV.

Symbolu tau używa się również w statystyce do kodowania miar zależności statystycznej, w fizyce – jako symbol taonu oraz symbol średniego czasu życia cząstek. W automatyce i elektryce tau to oznaczenie stałej czasowej. Jest też stałą matematyczną, której wartość wynosi dwukrotność liczby pi.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole