586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Tau jako symbol

Czym jest tau?

Tau to 19 litera alfabetu greckiego i 22, ostatnia litera alfabetu hebrajskiego. W greckim systemie numerycznym odpowiada liczbie 300, a w hebrajskim 400.

Jak wygląda tau?

Majuskuła tau wyglądem przypomina duże łacińskie T, a minuskuła kojarzy się z małym łacińskim t, które jednak zostało pozbawione linii nad poprzeczką poziomą.

Od lewej: majuskuła tau, minuskuła tau

Co oznacza tau?

Krzyż w formie tau symbolizuje w religii chrześcijańskiej Chrystusa. Wiąże się z duchowością Tau, ukształtowaną przez Zakon Braci mniejszych. Nazywany też krzyżem egipskim lub św. Antoniego. Korzystał z niego św. Franciszek podczas Soboru Laterańskiego IV.

Symbolu tau używa się również w statystyce do kodowania miar zależności statystycznej, w fizyce – jako symbol taonu oraz symbol średniego czasu życia cząstek. W automatyce i elektryce tau to oznaczenie stałej czasowej. Jest też stałą matematyczną, której wartość wynosi dwukrotność liczby pi.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole