586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbole judaizmu

Czym są symbole judaizmu?

Symbole judaizmu to najważniejsze przedmioty/znaki, otaczane kultem bądź mające religijne, duchowe znaczenie dla wyznawców religii żydowskiej. Do najważniejszych znaków należą:

1) menora,

2) sześcioramienna gwiazda,

3) mezuza,

4) szofar,

5) ner tamid.

Jak wyglądają i co znaczą symbole judaizmu?

Menora jest siedmioramiennym świecznikiem, używanym pierwotnie w Pierwszym Przybytku i Świątyni Jerozolimskiej. To jeden z najbardziej rozpowszechnionych elementów w kulturze i sztuce żydowskiej. Istnieją różne interpretacje, jeśli chodzi o jej znaczenie. Przede wszystkim jej kształt ma nawiązywać do rajskiego Drzewa Życia, które miało rodzić owoce zapewniające nieśmiertelność. W jej formie szuka się też nawiązania do siedmiu dni tygodnia, siedmiu kontynentów i siedmiu dni, w czasie których Bóg stworzył świat (dokładnie 6 dni i Szabat). Niektórzy widzą w niej nawiązanie do krzewu gorejącego, w którym Bóg objawił się Mojżeszowi.

Menora, źródło: Pixabay

Gwiazda Dawida to heksagram (sześcioramienna gwiazda), którą tworzą dwa zachodzące na siebie trójkąty równoboczne. Wierzchołki trójkątów przypadają w miejscu, gdzie na tarczy zegara znajdują się godziny parzyste. W ezoteryce symbol ten zwie się pieczęcią Salomona. Prawdopodobnie symbol został przejęty od Kananejczyków, związany był w ich wierzeniach z kultem Molocha. Heksagram wykorzystywany jest w kabale, tam oznacza połączenie sił męskiej i damskiej, co uświęca związek małżeński jako sakrament.

Gwiazda Dawida, źródło: Pixabay

Mezuza to pergamin, na którym zapisane zostały fragmenty Tory (Księga Powtórzonego Prawa 6,4–9 i Księga Powtórzonego Prawa 11,13–21), umieszczony w metalowym, drewnianym lub szklanym pojemniku na framudze bądź w okolicy drzwi wejściowych domu. Ma wartość symboliczną i historyczną, Zgodnie z żydowską tradycją, dotyka się go, przekraczając próg domu.

Mezuza, źródło: Wikimedia Commons

Szofar stanowi symboliczny instrument dęty na wzór baraniego rogu. Symbolizuje róg, na dźwięk którego w Biblii zburzyły się mury Jerycha. Sygnał szofaru ogłasza początek żydowskiego Nowego Roku i koniec święta Jom Kipur.

Szofar, źródło: Wikimedia Commons

Ner Tamid to lampka, która umieszczana jest w synagodze, symbolizuje obecność Bożego światła. Nawiązuje do niej wieczna lampka, umieszczana w świątyniach katolickich i symbolizująca żywą obecność Chrystusa w kościele.

Ner Tamid, źródło: Wikimedia Commons

Gdzie można znaleźć symbole judaizmu?

Menora została umieszczona w herbie państwa Izrael, a sześcioramienna gwiazda – na państwowej fladze. Ner Tamid znajdziemy do dziś w świątyniach żydowskich, a mezuzy – na drzwiach tradycyjnych domów wyznawców judaizmu.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole