521 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Alfabet Morse’a

Czym jest alfabet Morse’a?

Jest to specjalny kod stworzony przez Samuela Morse’a do oznaczenia liter alfabetu i cyfr. Przedstawia się go zwykle w formie kresek i kropek lub błysków światła, dźwięków czy impulsów elektrycznych. Opatentowano go w 1838 roku.

Jak wygląda alfabet Morse’a?

To specjalny kod, którego każdy znak składa się z kilku sygnałów, oddzielonych przerwą. Kreska jest trzykrotnością kropki. Odstępy pomiędzy częściami składowymi znaku określa się jako czas trwania jednej kropki, a pomiędzy znakami – trzech kropek.

Alfabet Morse'a, źródło: Wikipedia

Gdzie stosuje się alfabet Morse’a?

Początkowo miał być stosowany w pracy telegrafu elektrycznego, końcem XIX wieku zaczęto go wykorzystywać w telekomunikacji radiowej do przekazywania informacji. Szeroko używano kodu Morse’a do międzynarodowej korespondencji. Przez lata przystosowano go do nowoczesnych sposobów komunikacji. Wciąż posługują się nim piloci i kontrolerzy lotów, korzystając z urządzeń radionawigacyjnych. Jest to uniwersalny sposób przekazywania komunikatów bez konieczności używania maszyn dekodujących. To także najpopularniejszy sposób porozumiewania się za pomocą krótkofalówek.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole