586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Alfabet Morse’a

Czym jest alfabet Morse’a?

Jest to specjalny kod stworzony przez Samuela Morse’a do oznaczenia liter alfabetu i cyfr. Przedstawia się go zwykle w formie kresek i kropek lub błysków światła, dźwięków czy impulsów elektrycznych. Opatentowano go w 1838 roku.

Jak wygląda alfabet Morse’a?

To specjalny kod, którego każdy znak składa się z kilku sygnałów, oddzielonych przerwą. Kreska jest trzykrotnością kropki. Odstępy pomiędzy częściami składowymi znaku określa się jako czas trwania jednej kropki, a pomiędzy znakami – trzech kropek.

Alfabet Morse'a, źródło: Wikipedia

Gdzie stosuje się alfabet Morse’a?

Początkowo miał być stosowany w pracy telegrafu elektrycznego, końcem XIX wieku zaczęto go wykorzystywać w telekomunikacji radiowej do przekazywania informacji. Szeroko używano kodu Morse’a do międzynarodowej korespondencji. Przez lata przystosowano go do nowoczesnych sposobów komunikacji. Wciąż posługują się nim piloci i kontrolerzy lotów, korzystając z urządzeń radionawigacyjnych. Jest to uniwersalny sposób przekazywania komunikatów bez konieczności używania maszyn dekodujących. To także najpopularniejszy sposób porozumiewania się za pomocą krótkofalówek.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole