521 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbole bierzmowania

Czym są symbole bierzmowania?

Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, składający się z kilku symbolicznych czynności, jakich dokonuje biskup katolicki w czasie obrzędu. Należą do nich: nałożenie rąk na głowę, nakreślenie na czole krzyża i namaszczenie krzyżmem świętym.

Jak wyglądają symbole bierzmowania?

Nie ma graficznych symboli, przedstawiających bierzmowanie. Jako symbolicznego przedstawienia tego sakramentu zwykle używa się gołębicy, symbolu Ducha Świętego, którego dary mają zstąpić w chwili bierzmowania.

Co oznaczają symbole bierzmowania?

symbole chrztu świętego
Gołębica, czyli Duch Święty, źródło: Pixabay

Nałożenie rąk na głowę symbolizuje przekazanie kandydatowi Ducha Świętego, jako niezbywalnego daru.

Znak krzyża jest bardzo istotny w obrzędzie bierzmowania, źródło: Pixabay

Nakreślenie na czole krzyża oznacza, że bierzmowany ma prawo i obowiązek do wyznawania swojej wiary, której nie powinien się wstydzić.

Krzyżmo święte, czyli oliwa z oliwek, źródło: Pixabay

Namaszczenie krzyżmem świętym to symbol upodobnienia do Chrystusa, nosi nazwę pieczęci lub znamienia Pańskiego.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole