586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbole bierzmowania

Czym są symbole bierzmowania?

Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, składający się z kilku symbolicznych czynności, jakich dokonuje biskup katolicki w czasie obrzędu. Należą do nich: nałożenie rąk na głowę, nakreślenie na czole krzyża i namaszczenie krzyżmem świętym.

Jak wyglądają symbole bierzmowania?

Nie ma graficznych symboli, przedstawiających bierzmowanie. Jako symbolicznego przedstawienia tego sakramentu zwykle używa się gołębicy, symbolu Ducha Świętego, którego dary mają zstąpić w chwili bierzmowania.

Co oznaczają symbole bierzmowania?

symbole chrztu świętego
Gołębica, czyli Duch Święty, źródło: Pixabay

Nałożenie rąk na głowę symbolizuje przekazanie kandydatowi Ducha Świętego, jako niezbywalnego daru.

Znak krzyża jest bardzo istotny w obrzędzie bierzmowania, źródło: Pixabay

Nakreślenie na czole krzyża oznacza, że bierzmowany ma prawo i obowiązek do wyznawania swojej wiary, której nie powinien się wstydzić.

Krzyżmo święte, czyli oliwa z oliwek, źródło: Pixabay

Namaszczenie krzyżmem świętym to symbol upodobnienia do Chrystusa, nosi nazwę pieczęci lub znamienia Pańskiego.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole