586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbole wolnomularstwa

Czym jest wolnomularstwo?

To międzynarodowy, tajny nurt, zwany inaczej masonerią bądź sztuką królewską. Jego członkowie dążą do doskonalenia duchowego i do wprowadzenia braterstwa między ludźmi, różniącymi się poglądami, wyznaniem czy narodowością. Nie jest to organizacja jednolita. Składa się z lóż i trójkątów masońskich oraz obediencji (struktur lóż), w każdym kraju wyglądają one jednak podobnie. Organizację cechuje bardzo rozbudowana symbolika, co obok dyskrecji stanowi istotną cechę ruchu. Wokół wolnomularzy krąży wiele teorii spiskowych, a ich istnienie i funkcjonowanie owiane jest legendą.

Struktura ruchu jest niejednolita, nie ma jednego centralnego zarządu. Wspólnym mianownikiem wszystkich organizacji wolnomularskich jest konieczność pracy nad rozwojem człowieka i społeczeństwa.

Jak wyglądają symbole wolnomularstwa?

Symboli masońskich jest wiele, ponieważ symbolika to niezwykle ważny element tego ruchu. Jednym ze źródeł symboli wolnomularskich są średniowieczne cechy kamieniarzy. Znaki budownictwa odzwierciedlają masońskie podejście do życiowych obowiązków człowieka. Dokładne informacje na temat oznaczeń wolnomularzy nie trafiają do szerokiego obiegu – tylko członkowie lóż mogą je znać i są zobowiązani do zachowania tajemnicy.

Jeden z ważniejszych emblematów wolnomularzy stanowią połączone Cyrkiel i Węgielnica. Razem oznaczają one mądrość, szczerość, równowagę, Absolut, nieskończoność oraz aktywne siły boskie i ludzkie. Inne ważne znaki to:

  • Świątynia Salomona – symbolizuje dążenie do zjednoczenia ludzi
  • Oko – świadomość i mądrość, także Wielki Architekt (inaczej Absolut – wcielenie Boga, które uznają masoni)
  • Słońce – rozum, światło
  • Gwiazda – wiedza i doskonałość
  • Wschód – Orient; święty kierunek wolnomularzy – tam mają miejsce najważniejsze dla masonów wydarzenia, wszystko, co istotne, dzieje się na wschodzie czegoś
  • Zachód – oznacza miejsce, skąd przybywają do lóż profani
  • Północ – godzina rozpoczęcia prac loży. Chodzi o południe astronomiczne. Stanowi ono tylko symbol – w rzeczywistości masoni w lożach zaczynają działania wieczorem.
  • Południe – godzina zakończenia prac loży
  • Litera "G" - stanowi najprawdopodobniej odniesienie do wyrazów "grand", "grande" - "wielki" oraz do łacińskiego "gnosis" - wiedza.
Cyrkiel, Węgielnica, Oko, Litera "G", źródło: Pixabay
Gwiazda i Oko, źródło: Pixabay

Gdzie można spotkać symbole wolnomularstwa?

Masoneria wywarła spory wpływ na wiele dziedzin sztuki i architektury. Symbole wolnomularzy zdobią budynki m. in. kamienicę przy ul. Tuwima 30 w Gdańsku czy zabudowania cmentarza ewengelicko-reformowanego w Warszawie. Sporo różnych symboli masońskich zawarł w scenografii do swej opery „Ça Ira” Roger Waters.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole