521 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbol Eucharystii

Czym jest Eucharystia?

Eucharystia to sakrament w teologii chrześcijańskiej, nazywany także Najświętszą Ofiarą, Mszą Świętą czy Wieczerzą Pańską. Jest pamiątką Męki i Śmierci Chrystusa, celebrowaną przez wspólnoty kościołów: katolickiego, prawosławnego i protestanckiego – tu nieco inaczej obchodzona i rozumiana ze względu na reformację. Eucharystia stanowi odzwierciedlenie braterstwa wszystkich wiernych Kościoła. Ukazuje się ją w postaci trzech przedmiotów: hostii, kielicha i kiści winogron. Są to symbole najważniejszego elementu celebracji liturgicznej, niezbędne do jej przeprowadzenia – przeistoczenia, inaczej zwanego transsubstancjacją, czyli przemiany chleba w ciało Chrystusa i wina w Jego krew.

Jakie jest znaczenie symboli eucharystycznych?

Hostia – okrągły, biały opłatek, wykonany z niekwaszonego chleba pszennego, opatrzony chrystogramem, monogramem imienia „Jezus” w formie akronimu, czyli dużymi literami „IHS” to eucharystyczna postać ciała Pańskiego. Używany podczas sprawowania sakramentu Eucharystii w czasie przeistoczenia. W kształcie, jaki znany jest do dzisiaj, wypiekany od XII wieku. Symbolizuje ofiarę Chrystusa, na wzór chleba, którym łamał się On z dwunastoma Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Ponadto oznacza człowieka, jego pracę włożoną w produkcję chleba.

Kiść winogron, winorośl – symbol krwi Pańskiej, Eucharystii, męki i śmierci męczeńskiej Jezusa na krzyżu. Winogrona wyobrażają wino, w teologii chrześcijańskiej obrazujące krew Chrystusa, obecną w Eucharystii. Żydzi wierzyli, że krew to siedlisko życia, którego dawcą jest sam Bóg, dlatego zakazywali jej spożywania.

Kielich – naczynie eucharystyczne używane w liturgii chrześcijańskiej. Służy do spożywania konsekrowanego wina – krwi Chrystusa. Symbolizuje cierpienie, mękę i śmierć. Każdy chrześcijanin uczestnicząc w Eucharystii, dzieli ją z Chrystusem. Wino i hostia łączą się w kielichu w czasie przeistoczenia – do wypełnionego krwią Pańską kielicha kapłan wrzuca fragment ciała, czyli wraca życie.

symbol Eucharystii

Gdzie można spotkać symbole eucharystyczne?

Od średniowiecza w sztuce sepulkralnej kielich i hostia stanowiły atrybuty św. Barbary, patronki dobrej śmierci. W czasach późniejszych symbole pojawiały się przeważnie na grobach kapłanów. Dziś zdobią głównie stroje liturgiczne kapłanów oraz inne dewocjonalia (np. obrazki).

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole