586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Oznaczenia na mapach geodezyjnych

Co to są oznaczenia na mapach geodezyjnych?

Oznaczenia geodezyjne to system znaków umownych, umieszczanych na mapie geodezyjnej. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje map geodezyjnych: mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych oraz mapa inwentaryzacyjna. Oznaczenia zawierają wszystkie niezbędne informacje na temat danego terenu.

Przykładowa mapa z oznaczeniami geodezyjnymi, źródło: Wikipedia Commons

Jakie są oznaczenia geodezyjne?

Wyróżnia się następujące oznaczenia geodezyjne:

1) osnowa geodezyjna (punkty osnowy geodezyjnej),

2) granice (np. granica państwa, województwa, jednostki administracyjnej, działki),

3) ogrodzenia trwałe (np. żywopłot, brama w ogrodzeniu),

4) budowle i budynki (np. budynek kultu religijnego, budynek w ruinie, komin fabryczny),

6) urządzenia inżynieryjno-techniczne (naziemne i nadziemne),

7) uzbrojenia podziemne (np. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna),

8) drogi i urządzenia towarzyszące (np. krawędź jezdni, przejście podziemne, drzewa),

9) koleje i urządzenia towarzyszące (np. tor kolejowy, peron),

10) wody i urządzenia towarzyszące (np. rzeka, rów, śluza, most),

11) rzeźba terenu i sztuczne ukształtowane formy terenu (np. skarpa, wąwóz),

12) rodzaje użytków gruntowych i pokrycie szatą roślinną (np. sad, łąka, las, kopalnia),

13) tereny rekreacji sportu i zabaw (np. park, stadion),

14) pomniki, cmentarze, figury i krzyże przydrożne (np. pomnik, cmentarz).

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole