586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Znaki topograficzne

Co to są znaki topograficzne?

Znaki topograficzne to graficzne znaki przedstawiające obraz ziemi. Są to umowne oznaczenia, za pomocą których przedstawia się na mapach topograficznych obiekty terenowe.

Znaki topograficzne

Znaki topograficzne dzielą na cztery grupy:

ZNAKI PUNKTOWE

Znaki punktowe wskazują obiekty, których nie da się przedstawić w skali mapy (są zbyt małe w naturze).

Używa się ich do przedstawienia pojedynczych obiektów takich jak np. drzewa, drogowskazy, studnie, figury religijne.

ZNAKI LINIOWE

Znaki liniowe wskazują obiekty, których rzutem poziomym jest linia.

Używa się ich do przedstawienia obiektów takich jak np. drogi, rzeki, linie telegraficzne, telefoniczne, energetyczne.

ZNAKI KONTUROWE (POWIERZCHNIOWE)

Znaki konturowe wskazują obiekty terenowe, które można przedstawić w skali mapy. Ich parametry można zmierzyć na mapie, a przedstawione kształty odpowiadają kształtom w terenie.

Używa się ich do przedstawienia obiektów takich jak np. lasy, łąki, bagna, jeziora, osiedla.

ZNAKI OBJAŚNIAJĄCE

Znaki objaśniające stanowią uzupełnienie do pozostałych rodzajów znaków topograficznych. Uzupełniają charakterystykę obiektów terenowych i pozwalają wyróżnić ich odmiany.

Używa się ich np. do przedstawienia liczby torów (poprzez poprzeczne kreski), do wskazania dominującego gatunku drzew w lesie (poprzez symbol określonego rodzaju drzewa), do przedstawienia kierunku rzeki (poprzez strzałkę kierunkową).

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole