586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Znaki korektorskie

Czym są znaki korektorskie?

Znaki korektorskie to symbole używane przez korektorów i redaktorów tekstów do oznaczania odręcznie błędów na tzw. odbitkach korektorskich. Zwykle umieszcza się je w tekście, czasem (na tekstach w formie papierowej) także na marginesie strony wraz z wersją poprawną. Obecnie korekty można dokonywać w tekście źródłowym (pliki Worda, OpenOffice’a, LibreOffice’a) czy w PDF (w formie komentarzy), dlatego forma papierowa odchodzi w zapomnienie. Jednak kiedy konieczne jest wykonanie korekty „w papierze”, wówczas przed korektorem stawia się wymaganie znajomości tradycyjnych znaków korektorskich.

Jak wyglądają znaki korektorskie?

Istnieją 23 podstawowe znaki korektorskie. Dotyczą one różnych zmian w tekście – od oznaczenia literówek, czyli błędów związanych z napisaniem niewłaściwej w danym miejscu litery, aż do dodatkowych odstępów pomiędzy wyrazami.

Podstawowe znaki korektorskie

Znaki związane z literami

Pionowa kreska lub pionowa kreska z prostopadłym jednostronnym daszkiem oznacza zmianę pojedynczej litery lub innego znaku. Obok tego oznaczenia zapisujemy literę właściwą.

Symbol przypominający duże „H”, czasem z prostopadłą kreską na dole lub na górze z lewego lub prawego boku oznacza wymianę kilku liter (lub znaków). stojących obok siebie.

„N” z pętlą na górze to usunięcie fragmentu tekstu bez zastąpienia go nowym.

„N” bez pętelki oznacza zamianę miejscami sąsiadujących liter.

Poziomy „szlaczek” oznacza zamianę grup sąsiadujących wyrazów.

Duże „A” z dwiema kreskami poziomymi na dole to znak zamiany małej litery na dużą.

Małe „z” z dwiema poziomymi kreskami na górze to z kolei zmiana dużej litery na małą.

„V” jest znakiem pozwalającym na wstawienie znaku, litery, wyrazu lub kilku wyrazów.

Znaki związane z odstępem w tekście

„V” z pionową kreską na dole lub odwrócone „v” z pionową kreską na górze to znak zwiększający odstęp między wyrazami lub znakami.

Strzałka pionowa w górę i strzałka pionowa w dół to symbole zmniejszenia odstępu między wyrazami lub znakami.

Strzałka z gratami z dwóch stron to skasowanie odstępu między częściami wyrazów lub znakami.

Pionowa linia zakończona grotami skierowanymi w przeciwne strony to wprowadzenie odstępu pomiędzy wyrazami i znakami.

„V” poziome z poziomą linią wprowadza odstęp między wierszami, a strzałka grotem w lewo ten odstęp zmniejsza.

Kasowanie i wykonanie odstępów następuje za pomocą strzałek poziomych z grotami na zewnątrz lub do wewnątrz.

Okrąg (którym otacza się wyraz) ze strzałką to znak przeniesienia litery lub wyrazu, wyrazów do innego wersu.

Poziome kreski zakończone pionowymi, prostopadłymi liniami są symbolem przesunięcia lub rozciągnięcia danego wersu do wskazanego miejsca.

Skośne „s” wprowadza nowy akapit, a „s” poziome go likwiduje.

Fala wskazuje na użycie kursywy, pozioma linia wprowadza pogrubienie.

Dwie równolegle skośne kreski usuwają tzw. korytarz, czyli pokrywających się odstępów w kilku wierszach.

Gdzie stosuje się znaki korektorskie?

Znaki korektorskie można spotkać w pracy korektora lub redaktora, w tekstach poprawianych przed drukiem, publikacją.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole