586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbole Blissa

Czym są symbole Blissa?

Symbole Blissa to nazwa systemu pisma logograficznego, składającego się z 4500 znaków. Opracował go Charles K. Bliss, aby ludzie z całego świata mogli się nawzajem zrozumieć, bez konieczności nauki obcych języków. Chodziło zwłaszcza o uczestników spotkań międzynarodowych. Bliss tworzenie systemu rozpoczął w czasach II wojny światowej, gdzie starał się umożliwić kontakt pomiędzy więźniami obozu jenieckiego z różnych stron świata.

Jak wyglądają symbole Blissa?

Alfabet Blissa w podstawowej formie reprezentuje 6000 słów. Każdy symbol jest związany z określoną treścią. To międzynarodowy system, w którym znaki mogą symbolizować całe zwroty i wypowiedzi. Pomocą w komunikacji tym systemem jest tzw. tablica Blissa, na której znajdziemy podstawowe znaki i ich nazwy umieszczone nad nimi, opanowane wcześniej przez ucznia. Naukę symboli rozpoczyna się od podstawowych słów. Uczeń na początku nauki powinien korzystać z tablicy, wskazując oczami odpowiedni znak, który pozwoli rozmówcy na przyswojenie komunikatu. Często uczniowie, z powodu niepełnosprawności, nie mają innych możliwości wskazania znaku.

Symbole Blissa, źródło: Wikipedia

Symbole Blissa przyjmują formy geometryczne, kropek, kresek, innych figur. Symbole przedmiotów materialnych są najbardziej zbliżone do ich realnego kształtu, natomiast pojęcia abstrakcyjne przedstawia się w formie powiązanej z ich znaczeniem.

Gdzie stosuje się symbole Blissa?

Metodę Blissa stosuje się do rozwoju komunikacji zwłaszcza u dzieci niepełnosprawnych, po uprzedniej ocenie stanu dziecka i stopnia jego zainteresowania nowym sposobem komunikacji. Kompleksowa ocena stanu dziecka pozwala stwierdzić, czy jest ono gotowe na przyswojenie nowej metody. Dziecko musi umieć interpretować znaki, ponieważ sama znajomość znaków nie wystarcza do zrozumienia całości komunikatu. W Polsce metodę tę stosuje się od lat 80. XX wieku, u dzieci jak najmłodszych, które wykazują odpowiednie predyspozycje, ale są też sukcesy w nauce u osób w wieku 10-15 lat. Badania wskazują, że na metodę Blissa w zasadzie nigdy nie jest za późno.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole