586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Znaki nakazu

  • znaki nakazu
  • znaki drogowe

Znaki nakazu - ogólne informacje

To grupa znaków drogowych, które wyrażają ustalenia organizacji ruchu, wskazując wymagany sposób jazdy oraz obowiązki uczestnika ruchu. Zakres ich stosowania (tak jak i pozostałych grup) określa w Polsce rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Pod znakami nakazu mogą pojawić się tabliczki dopuszczające odstępstwa od stosowania się do znaku dla niektórych uczestników ruchu. Znaki nakazu oznacza się literą "C" i konkretną liczbą, np. C-14.

Jak wyglądają znaki nakazu?

Znaki nakazu są w kształcie koła o błękitnym tle i białym obrazie na nim. Wyjątkiem jest znak C-17.

Znaki nakazu, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzory_znak%C3%B3w_i_sygna%C5%82%C3%B3w_drogowych_w_Polsce

Co oznaczają znaki nakazu?

Poszczególne znaki nakazu oznaczają:

C-1 - nakaz jazdy w prawo przed znakiem

C-2 - nakaz jazdy w prawo za znakiem

C-3 - nakaz jazdy w lewo przed znakiem

C-4 - nakaz jazdy w lewo za znakiem

C-5 - nakaz jazdy prosto

C-6- nakaz jazdy prosto lub w prawo

C-7 - nakaz jazdy prosto lub w lewo

C-8 - nakaz jazdy w prawo lub w lewo

C-9 - nakaz jazdy z prawej strony znaku

C-10 - nakaz jazdy z lewej strony znaku

C-11 - nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku

C-12 - ruch okrężny (rondo)

C-13 - droga dla rowerów

C-13a - koniec drogi dla rowerów

C-14 - prędkość minimalna

C-15 - koniec prędkości minimalnej

C-16 - droga dla pieszych

C-16a - koniec droga dla pieszych

C-17 -  nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi

C-18 - nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

C-19 -  koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole