586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Znaki ostrzegawcze

  • znaki ostrzegawcze
  • znaki drogowe

Znaki ostrzegawcze - ogólne informacje

Znaki ostrzegawcze to grupa znaków drogowych, stosowanych na drodze w celu uprzedzenia o miejscach, w których kierujący powinni zachować szczególną ostrożność z powodu występujących lub mogących wystąpić niebezpieczeństw. Występują one w miejscach, gdzie trudne warunki panują zarówno ciągle, jak i okresowo, np. w określonych porach dnia czy roku. Zakres stosowania znaków ostrzegawczych (i pozostałych trzech grup) określa rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znaki z tej grupy oznaczane są literą "A" oraz konkretną liczbą, np. A-30.

Jak wyglądają znaki ostrzegawcze?

Znaki ostrzegawcze przyjmują formę trójkąta równobocznego o żółtym tle i czerwonej obwódce. Mogą występować w różnych rozmiarach: wielkim, dużym, średnim, małym i mini. Wszystkie, oprócz A-7 - znaku "ustąp pierwszeństwa", umieszczane są wierzchołkiem do góry.

Znaki ostrzegawcze, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzory_znak%C3%B3w_i_sygna%C5%82%C3%B3w_drogowych_w_Polsce

Co oznaczają znaki ostrzegawcze?

Poszczególne znaki ostrzegawcze oznaczają:

A-1 - niebezpieczny zakręt w prawo

A-2 - niebezpieczny zakręt w lewo

A-3 - niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo

A-4 - niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo

A-5 - skrzyżowanie dróg

A-6a -  skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

A-6b - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

A-6c - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

A-6d - wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

A-6e - wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

A-7 - ustąp pierwszeństwa

A-8 - skrzyżowanie o ruchu okrężnym

A-9 - przejazd kolejowy z zaporami

A-10 - przejazd kolejowy bez zapór

A-11 - nierówna droga

A-11a - próg zwalniający

A-12a - zwężenie jezdni - dwustronne

A-12b - zwężenie jezdni - prawostronne

A-12c - zwężenie jezdni lewostronne

A-13 - ruchomy most

A-14 - roboty na drodze

A-15 - śliska jezdnia

A-16 - przejście dla pieszych

A-17 - dzieci

A-18a - zwierzęta gospodarskie

A-18b - zwierzęta dzikie

A-19 - boczny wiatr

A-20 - odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

A-21 - tramwaj

A-22 - niebezpieczny zjazd

A-23 - stromy podjazd

A-24 - rowerzyści

A-25 - spadające odłamki skalne

A-26 - lotnisko

A-27 - nabrzeże lub brzeg rzeki

A-28 - sypki żwir

A-29 - sygnały świetlne

A-30 - inne niebezpieczeństwo

A-31 - niebezpieczne pobocze

A-32 - oszronienie jezdni

A-33 - zator drogowy

A-34 - wypadek drogowy.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole