586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbole pneumatyczne

Czym są symbole pneumatyczne?

Symbole pneumatyczne oznaczają elementy służące do napędzania i sterowania, najczęściej w silnikach. Części pneumatyczne są obecne bardzo szeroko znane i używane w różnych gałęziach przemysłu m.in. górnictwie, budownictwie, kolejnictwie. Napęd pneumatyczny wykorzystuje do działania sprzężony gaz, zazwyczaj jest to powietrze. Poniższe oznaczenia pneumatyczne możemy znaleźć na elementach urządzeń służących do:

  • napędu maszyn transportowych,
  • zamykania i otwierania np. okien i drzwi,
  • napędu hamulców (w motoryzacji),
  • napędu narzędzi ręcznych,
  • zasilania uchwytów obróbkowych,
  • napędu zaworów regulacyjnych.

Jak wyglądają symbole pneumatyczne?

Symbole podstawowe i symbole funkcjonalne

Wśród symboli podstawowych możemy wyróżnić: przewód (kreska pozioma), przewód sygnału sterowania i odprowadzania przecieków (kreskach przerywana), obrysowanie dwóch lub więcej symboli elementów funkcjonalnych stanowiących zespół (kreska przerywana – dłuższe i krótsze kreski), elementy mechaniczne (linie równoległe).

Symbole podstawowe i funkcjonalne

Do symboli funkcjonalnych należą: kierunek przepływu czynnika pneumatycznego (trójkąt równoboczny), ruch prostoliniowy, kierunek przepływu przez zawory i kierunek przepływu ciepła (strzałka prosta lub ukośna), ruch obrotowy (strzałki łukowate), zmienność lub nastawialność pompy, sprężyny itd. (strzałka ukośna w górę), element lub przewód elektryczny (linia pozioma z prostopadłą pionową poprzeczką), zamknięcie kanału lub odcięcie drogi przepływu ( linie prostopadłe), oddziaływanie elektryczne (linie ukośne), wskaźnik temperatury (koło połączone z linią)., napęd główny (M), sprężyna (linie zygzakowate), dławienie czynnika roboczego (łuki), miejsce dla uproszczonego zaworu zwrotnego (kąt 90 stopni).

Przewody i łączniki:

Przewody i łączniki

W tej części znajdziemy głównie przykłady połączeń przewodów, skrzyżowań, przewód giętki, odpowietrzniki (ciągły, chwilowy i o zadanej wartości), drogi wylotowe powietrza – nie przystosowane do łącznika i z łącznikiem, szybkozłączki, oraz łączniki kątowe.

Mechanizmy i sposoby sterowania:

Mechanizmy i sposoby sterowania

W tej kategorii znajdziemy kolejno: symbole sposobów sterowania, tłoczysko (poruszające się liniowo), wał (ruch obrotowy), zapadkę o dwóch kierunkach działania (do utrzymywania stałej wartości siły), blokadę jednokierunkową (do blokowania urządzenia), przerzutkę o dwóch kierunkach działania (zabezpieczenie przed zatrzymaniem w martwym położeniu).

Symbole sterowania:

Symbole sterowania, ułożone kolejno podgrupami

Największą i najważniejszą grupę stanowią symbole sterowania. Pierwszy z nich to symbol ogólny, następnie wciskany i wyciągany (z jednym kierunkiem działania). Następny to przycisk wciskany i wyciągany, o dwóch kierunkach działania. Kolejny, w kształcie prostokąta zakończonego okręgiem, to dźwignia. Następne dwa to pedał jedno i dwukierunkowy.

Kolejną podgrupą są sterowania mechaniczne. Tu znajdziemy: dwa popychacze, sprężynę i dwie rolki (dwu i jednokierunkową). Symbole rolek przyjmują formę prostokątów połączonych z prostokątami zakończonymi okręgiem. Dwukierunkowy kończy się kropką, jedno - ramieniem.

W następnej podgrupie mamy sterowanie elektryczne. Należą do niej: elementy elektryczne liniowe – z jedną cewką, z dwoma cewkami i z dwiema cewkami, ale o różnych charakterystykach. Ostanie w tej grupie są: silnik elektryczny i element piezoelektryczny.

Przedostatnią podkategorię stanowi sterowanie bezpośrednie, gdzie znajdziemy sterowanie za pomocą ciśnienia – ogólne, przez wzrost i przez spadek ciśnienia pneumatycznego oraz dwa elementy sterownicze ze wspomaganiem. Końcowe trzy symbole to sterowanie różnicowe, wewnętrzna i zewnętrzna droga sygnału sterującego (chodzi o sterowanie zaworem poprzez ciśnienie własne czynnika płynącego przez zawór).

Ostatnia podgrupa to sterowanie pośrednie, czyli za pomocą zaworu pomocniczego. Tutaj mamy pięć symboli: sterowanie z wykorzystaniem wzrostu ciśnienia pneumatycznego w sterowaniu jednostopniowym, przeciwne do niego sterowanie z wykorzystaniem spadku ciśnienia, sterowanie dwustopniowe np. przy użyciu ciśnienia i elektromagnesu z zewnętrznym zasilaniem, kolejny wariant ma zasilanie wewnętrzne, a ostatni cechuje się sterowaniem dwustopniowym, ale ciecz sterująca wyprowadzana jest na zewnątrz zaworu.

Gdzie znajdują się symbole pneumatyczne?

Oznaczenia te spotykają przede wszystkim specjaliści zajmujący się elektrotechniką. Znajdziemy je na urządzeniach wykorzystywanych przez branżę kolejową, górniczą oraz samochodową.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole