586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbole diod

Czym są symbole diod?

Dioda jest elementem elektronicznym, przewodzącym prąd w sposób niesymetryczny, zawsze bardziej w jednym kierunku. To element dwuelektrodowy. Symbole diod pozwalają rozróżnić ich rodzaje i oznaczyć je w schematach elektrycznych.

Jak wyglądają symbole diod?

Podstawową formą diody jest lampa elektronowa. Wśród nich wyróżniamy diody próżniowe i gazowane. Diody próżniowe żarzone są prądem elektrycznym, a pod wpływem zwiększonej przez niego temperatury zachodzi emisja termoelektronowa. W pierwszym podtypie, składającym się zwykle z dwóch elektrod, które umieszcza się w szklanej bańce, znajdują się trzy typy diod:

Dioda próżniowa żarzona pośrednio, dioda próżniowa żarzona bezpośrednio, duodioda, źródło: Wikimedia Commons
  • dioda próżniowa żarzona pośrednio – jej symbol to okrąg z odwróconą literą T u góry i dwoma łukami – krótszym i dłuższym u dołu,
  • dioda próżniowa żarzona bezpośrednio – różni się od poprzedniego brakiem jednego łuku u dołu,
  • duodioda – symbolizuje ją okrąg z dwiema odwróconymi literami T na górze, umieszczonymi po skosie i z dwoma łukami na dole.

Diody gazowane, czyli gazotrony, są bardzo podobne, ale ich działanie jest przyspieszane przez anodę, naładowaną dodatkowo. Symbol gazotronu to owal z zaznaczoną odwróconą literą T, czarnym rombem i dwoma liniami łączącym się pod kątem prostym u dołu owalu.

Innym rodzajem diod są diody półprzewodnikowe. To dwukońcówkowy element, złożony z anody i katody, gdzie prąd przepływa tylko w jednym kierunku (od anody do katody). Symbol diody półprzewodnikowej oznaczany jest linią prostą, na której umieszczona jest strzałka pokazująca kierunek przepływu prądu. Strzałka sąsiaduje z pionową kreską.

Dioda półprzewodnikowa, źródło: Wikimedia Commons

Kolejny przykład diody to dioda Zenera. Zachodzi w niej polaryzacja w kierunku zaporowym, co wyzwala tzw. napięcie zenera (napięcie przekraczające określoną wartość). Jej symbol różni się od podstawowego poziomą krótką kreską, umieszczoną na dolnym końcu pionowej kreski.

Dioda Zenera, źródło: Wikimedia Commons

Oprócz wspomnianych wyróżniamy jeszcze diodę Schottky’ego - stosowaną w układach o dużej częstotliwości. Jej symbol, zamiast prostej pionowej linii, zawiera kreskę zakończoną obustronnie haczykami.

Dioda Schottky'ego, źródło: Wikimedia Commons

Dioda pojemnościowa (waraktor, warikap) stosowana jest w częstotliwościach radiowych, może zastępować kondensator o zmiennej pojemności. Znak tej diody zawiera dwie pionowe kreski, w miejsce pojedynczej.

Dioda pojemnościowa, źródło: Wikimedia Commons

Ostatnim typem diody jest dioda LED (elektroluminescencyjna), bardzo popularna w urządzeniach elektronicznych codziennego użytku. Zachowuje się podobnie jak zwykła dioda, ale różni się tym, że świeci w momencie przewodzenia prądu. Diodę LED oznacza się pionową kreską ze strzałką skierowaną w dół i małą dodatkową strzałką po prawej stronie, ze grotem skierowanym do góry.

Dioda LED, źródło: Wikimedia Commons

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole