586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbole matematyczne

Czym są symbole matematyczne?

Symbole matematyczne to niewielkie, często niezauważalne znaki używane w codziennym życiu. Mają zastosowanie nie tylko w nauce, ale i praktyczne. Większość oznaczeń stosuje się w arytmetyce, aby wykonać konkretne działania.

Jak wyglądają najpopularniejsze symbole matematyczne?

Średnica

Średnica

To dowolny odcinek, którego końce należą do danej figury. Przechodzi on przez środek jej symetrii. Jest to pojęcie z zakresu geometrii. Symbolem średnicy jest ⌀,przypominający przekreślone „o”.

Cal

Cal

To jednostka miary długości, równa 2,54 centymetra. Oznacza się go skrótem "in", od angielskiego "inch". Cale są popularną jednostką w krajach anglosaskich.

Znak większości

Znak większości

Symbol znaku większości to „v” odwrócone szpicem w prawą stronę. Jego funkcją jest wskazywanie większej spośród dwóch cyfr/liczb.

Znak mniejszości

Znak mniejszości

Przeciwny do znaku większości, skierowany szpicem w lewą stronę. Wskazuje mniejszą spośród dwóch cyfr/liczb.

Znak/symbol sumy

Sigma - symbol sumy

Suma to wynik dodawania, czyli jednego z czterech działań arytmetycznych. Jeśli w konkretnym działaniu zauważamy regułę, która nim rządzi, można je skrócić i zamiast wypisywać konkretne dodawane liczby, zastosować symbol sumy, czyli sigmę. Sigma to grecka litera, 18. w alfabecie. Kształtem przypomina „M” odwrócone na lewy bok.

Znak równości

Znak równości

Jest symbolem oznaczającym równość, najczęściej na końcu działania. To pojęcie z zakresu arytmetyki. Ma formę dwóch poziomych równoległych kresek.

Znak nierówności

Znak nierówności

Symbol nierówności stanowi przekreślony ukośną kreską znak równości, czyli dwie poziome, równoległe do siebie kreski.

Znak przybliżenia

Znak przybliżenia

Symbol składający się z dwóch tyld – falowanych linii, który wskazuje przybliżoną wartość działania. Stosuje się go w sytuacji, gdy wynik jest liczbą niewymierną, bądź gdy nie się dokładnie wskazać konkretnego wyniku.

Znak plus/minus

Znak plus/minus

W matematyce oznacza, że dane dwie wartości można uzyskać przez zastosowanie różnych działań: dodawania i odejmowania. Znak ten ma wiele znaczeń w kilku różnych dziedzinach (inżynierii, botanice, chemii).

Znak mnożenia

Znak mnożenia

Jako znaku mnożenia, czyli jednego z czterech działań arytmetycznych, używa się kropki środkowej lub ukośnego krzyżyka, zbliżonego wyglądem do litery„x”.

Znak dzielenia

Znak dzielenia

Symbol dzielenia przyjmuje formę dwóch kropek, przedzielonych poziomą kreską. Jest ona równoznaczna z kreską ułamkową.

Znak dodawania

Znak dodawania

Symbol dodawania to równoramienny krzyż.

Znak odejmowania

Znak odejmowania

Znakiem odejmowania nazywamy poziomą kreskę, podobną do myślnika, używanego jako znaki interpunkcyjny.

Jak uzyskać symbole matematyczne?

Symbole matematyczne dostępne są w edytorach tekstu wśród fontów, pod nazwą symbole. Część możemy też otrzymać wciskając na klawiaturze numerycznej odpowiedni symbol (znak plus, minus, równości, mniejszości, większości).

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole