586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbol omega

Czym jest symbol omega?

Omega to ostatnia z 24 liter alfabetu greckiego. W greckim systemie numerycznym odpowiadała liczbie 800. W starożytności nazywano omegę „o”. Minuskuła, mała omega, to „omikron”. Nazwy tych liter są pochodzenia bizantyjskiego.

Jak wygląda symbol omega?

Majuskuła, czyli duża litera omega, wygląda jak otwarty u dołu okrąg z dwiema liniami rozchodzącymi się z dołu w obydwie strony. Mała litera omega, minuskuła, to dwie pętle, połączone ze sobą, przypominające łacińskie małe „w”.

Majuskuła i minuskuła litery omega, źródło: Pixabay

Co oznacza symbol omega?

Litera, jako ostatnia w alfabecie, symbolizuje koniec. Omega jest używana jako symbol w wielu różnych dziedzinach. Majuskuła oznacza m.in. w układzie SI – rezystancję, w kosmologii – gęstość wszechświata; w żeglarstwie – klasę jachtu; w matematyce – zbiór możliwych kombinacji określonych elementów w danych warunkach, w w rachunku prawdopodobieństwa – przestrzeń zdarzeń elementarnych.

Znaczeń minuskuły jest równie dużo:

  • w rachunku prawdopodobieństwa oznacza ona pojedyncze zdarzenie elementarne
  • w technice – symbol części kołowej
  • w astronomii – 24 gwiazda w danej konstelacji (oznaczenie Bayera)
  • w fizyce to symbol prędkości kątowej, czyli wektor
  • w mechanice kwantowej – pulsacja Plancka.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole