586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbol delty

Czym jest symbol delty?

Delta to czwarta litera greckiego alfabetu, która w tamtejszym systemie numerycznym oznacza cyfrę cztery. W symbolice używa się zarówno majuskuły, jak i minuskuły delty.

Jak wygląda symbol delty?

Majuskuła delty przypomina równoramienny trójkąt, a minuskuła przyjmuje formę kreski poziomej połączonej z pętlą.

Symbol delty (majuskuła i minuskuła)

Co oznacza symbol delty?

Dużą deltę przyjmuje się za symbol:

  • w matematyce – m. in. trójkąta i funkcji kwadratowej
  • w fizyce, matematyce i dziedzinach technicznych – przyrost funkcji lub zmiennej,
  • w chemii – jeden z typów helikalności.

Mała delta symbolizuje:

  • w geografii deltę rzeczną,
  • w matematyce – deltę Diraca (rodzaj funkcji),
  • w fizyce – zdolność zbierającą układu optycznego,
  • w chemii – przesunięcie chemiczne w spektroskopii NMR.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole