586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Oznaczenia spawów

Czym są oznaczenia spawów?

Oznaczenia spawów to specjalne rysunki techniczne, które w umowny sposób pokazują spoiny – złącza spawane. Tworzone są w taki sposób, by przypominać swoim wyglądem spaw, który ma być wykonany.

Jak wyglądają oznaczenia spawów?

Rodzaje spoin:

Spoiny

Na rysunku znajdziemy kolejno: spoinę I, spoinę V, spoinę 1/2 V, spoinę Y, spoinę 1/2 Y, spoinę w kształcie U, spoinę o stromych brzegach, spoinę graniową, spoinę punktową, spoinę pachwinową, spoinę w formie X, spoinę w formie K, spoinę w formie 2Y, spoinę dwustronną 1/2 Y, spoinę 2 U, spoinę V z podpoiną, spoinę pachwinową podwójną.

Spoina brzeżna z krawędziami podwiniętymi, przetopionymi całkowicie – jej znak umowny wygląda jak dwie linie pionowe, równoległe do siebie, łukowato wygięte na zewnątrz na dole.

Spoina brzeżna z krawędziami podwiniętymi, przetopionymi częściowo i spoina grzbietowa – oznaczane są trzema równoległymi liniami pionowymi.

Spawy oznaczane przyjmujące kształty liter czyli spoiny doczołowe:

Spoina typu I – znak ten tworzą dwie równoległe linie pionowe.

Spoina typu V – oznaczana literą "V".

Spoina typu ½ V – znak ten przyjmuje formę lewej połowy litery "V".

Spoina typu Y – oznacza literą "Y".

Spoina typu ½ Y – znak ten wygląda jak lewa połowa litery "Y".

Spoina typu U – wygląda jak dolna część półokręgu, połączona z pionową linią umieszczoną pośrodku.

Spoina typu V o stromych brzegach – to znak w formie dwóch skośnych linii połączonych z poziomą kreską.

Spoinę graniową (podpoinę) – jest wykonana pod łączonymi płaszczyznami.

Spoina bezotworowa punktowa – ma formę punktu.

Spoina pachwinowa – umieszczana w złączeniu pomiędzy stykającymi się pod kątem prostym elementami.

Spoina w formie X – przyjmuje formę litery "X", jest wykonywana na skos.

Spoina w formie K – przyjmuje kształt litery "K".

Spoina w formie 2 Y – wyglądem przypomina dwie litery "Y" złączone podstawami.

Spoina dwustronna w formie 1/2 Y – spoina przyjmuje formę połowy dwóch liter "Y" połączonych ze sobą podstawami.

Spoina 2 U – spoina przyjmuje formę dwóch liter "U" złączonych wobec siebie dołem.

Spoina V z podpoiną – spoina w formie "V", pod którą występuje dodatkowe spojenie.

Spoina pachwinowa podwójna – łączenie jest umieszczone z dwóch stron na stykających się powierzchniach.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole