586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Oznaczenia lornetek

Oznaczenia lornetek

Oznaczenia lornetek zawierają informacje na temat podstawowych parametrów charakteryzujących sprzęt. Znajdują się zwykle na obudowie.

Cechy lornetki wyrażone są liczbowo i wyznaczają jednocześnie zakres jej zastosowań i możliwości.

Oznaczenia na lornetce, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:2020_Lornetka_Baigish_8x30.jpg, autor: Jacek Halicki, licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl (zdjęcie przycięte)

Jakie oznaczenia umieszcza się na lornetkach?

Na lornetkach można znaleźć następujące oznaczenia:

1) oznaczenie powiększenia

Powiększenie lornetki wyrażone jest pierwszą z pary liczb (np. 8 x 32, 10 x 50; niekiedy oznacza się powiększenie zmienne przez podanie zakresu, np. 3-7, co oznacza powiększenie od trzech do siedmiu razy). Informuje, jakie powiększenie oferuje sprzęt (np. ośmiokrotne, dziesięciokrotne).

To jedna z dwóch (obok średnicy obiektywów) podstawowych cech lornetki.

2) oznaczenie średnicy obiektywów

Średnica obiektywów (czyli przednich soczewek, zwana również aperturą) to druga z pary liczb (np. 8 x 32, 20 x 60). Wyrażona jest w milimetrach (np. średnica obiektywów lornetki o parametrach 8 x 32 to 32 mm).

Im większa średnica obiektywów, tym obraz widziany przez lornetkę jest jaśniejszy, a waga lornetki większa.

To jedna z dwóch (obok powiększenia) podstawowych cech lornetki.

3) oznaczenie pola widzenia

Wielkość pola widzenia lornetki wyrażona jest w jednostkach kątowych, czyli stopniach, lub liniowych.

Liniowe pole widzenia wyrażone jest zwykle w metrach na 1000 metrów (to np. oznaczenie 72 m/1000 m, co oznacza, że szerokość widzianego obrazu z 1000 metrów wynosi 72 metry).

Kątowe pole widzenia oblicza się przy użyciu odpowiedniego wzoru.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole