520 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Oznaczenia lornetek

Oznaczenia lornetek

Oznaczenia lornetek zawierają informacje na temat podstawowych parametrów charakteryzujących sprzęt. Znajdują się zwykle na obudowie.

Cechy lornetki wyrażone są liczbowo i wyznaczają jednocześnie zakres jej zastosowań i możliwości.

Oznaczenia na lornetce, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:2020_Lornetka_Baigish_8x30.jpg, autor: Jacek Halicki, licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl (zdjęcie przycięte)

Jakie oznaczenia umieszcza się na lornetkach?

Na lornetkach można znaleźć następujące oznaczenia:

1) oznaczenie powiększenia

Powiększenie lornetki wyrażone jest pierwszą z pary liczb (np. 8 x 32, 10 x 50; niekiedy oznacza się powiększenie zmienne przez podanie zakresu, np. 3-7, co oznacza powiększenie od trzech do siedmiu razy). Informuje, jakie powiększenie oferuje sprzęt (np. ośmiokrotne, dziesięciokrotne).

To jedna z dwóch (obok średnicy obiektywów) podstawowych cech lornetki.

2) oznaczenie średnicy obiektywów

Średnica obiektywów (czyli przednich soczewek, zwana również aperturą) to druga z pary liczb (np. 8 x 32, 20 x 60). Wyrażona jest w milimetrach (np. średnica obiektywów lornetki o parametrach 8 x 32 to 32 mm).

Im większa średnica obiektywów, tym obraz widziany przez lornetkę jest jaśniejszy, a waga lornetki większa.

To jedna z dwóch (obok powiększenia) podstawowych cech lornetki.

3) oznaczenie pola widzenia

Wielkość pola widzenia lornetki wyrażona jest w jednostkach kątowych, czyli stopniach, lub liniowych.

Liniowe pole widzenia wyrażone jest zwykle w metrach na 1000 metrów (to np. oznaczenie 72 m/1000 m, co oznacza, że szerokość widzianego obrazu z 1000 metrów wynosi 72 metry).

Kątowe pole widzenia oblicza się przy użyciu odpowiedniego wzoru.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze

Podobne symbole