586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Oznaczenia karetek

  • oznaczenia karetek
  • symbole karetek

Rodzaje karetek

Od 2010 roku w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego istnieją dwa rodzaje karetek: specjalistyczne i podstawowe.

Różnią się one przede wszystkim liczebnością zespołów. W karetce specjalistycznej pracują minimum trzy uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych osoby: lekarz oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny. Do udzielania świadczeń zobowiązany jest lekarz, pozostali członkowie załogi asystują mu podczas pracy.

W skład zespołu karetki podstawowej wchodzą zazwyczaj dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych: może to być pielęgniarka lub ratownik medyczny i inna osoba (kierowca). Głównym zadaniem tego rodzaju karetki jest jak najszybszy transport chorej osoby do najbliższego oddziału SOR lub do szpitala, który wskazał dyspozytor medyczny.

Poza Państwowym Systemem Ratownictwa Medycznego działają także karetki transportowe, symbol T.

Oznaczenia karetek

Wygląd oznaczeń karetek określa specjalne rozporządzenie ministra zdrowia. Same karetki powinny być koloru białego lub żółtego. Przyjęto, że umieszczone na pojazdach oznaczenia mają być w kolorze czerwonym.

Występują dwa główne symbole karetek:

– P – oznaczające pojazd podstawowego zespołu ratownictwa medycznego,

– S – symbol specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego. Litery wpisane są w okrąg o średnicy co najmniej 40 cm. Grubość samego koła i liter powinna liczyć około 4 cm.

Logo o średnicy 50 cm powinno się znaleźć z tyłu, na dachu i po bokach. Na bocznych ścianach karetki musi znajdować się ponadto nazwa dysponenta jednostki.

Z przodu samochodu umieszcza się lustrzany napis "AMBULANS", zazwyczaj w kolorze czerwonym lub granatowym.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole