586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbole nut

Czym są nuty?

Nuta to znak graficzny, za pomocą którego oznacza się dźwięk muzyczny. Określa on przede wszystkim wysokość i czas trwania konkretnego dźwięku.

Wyróżniamy kilka rodzajów nut: całą nutę, półnutę, ćwierćnutę, ósemkę, szesnastkę, trzydziestodwójkę, szcześćdziesięcioczwórkę, stodwudziestoósemkę.

Jak wyglądają nuty?

Nuty w formie graficznej zapisywane są jako owalny element na pięciolinii, różniący się między sobą wypełnieniem bądź jego brakiem oraz obecnością bądź brakiem pionowej laski. Wyróżniamy osiem rodzajów nut, a ich nazwy pochodzą od czasu trwania dźwięku przez nich oznaczanego:

Symbole nut, źródło: Pixabay
  • cała nuta – ma najdłuższą, podstawową dla podziału nut wartość rytmiczną; oznacza się ją za pomocą owalnej główki, pustej, bez dodatku laski; całą nutę liczy się do czterech,
  • półnuta – trwa połowę czasu trwania całej nuty, liczy się ją do dwóch; oznaczana jest główką bez wypełnienia, ale z laską po prawej stronie skierowaną dla nut umieszczonych poniżej trzeciej linii pięciolinii, a po lewej w dół dla nut umieszczonych powyżej trzeciej linii,
  • ćwierćnuta – trwa jedną czwartą całej nuty, oznaczana jest podobnie jak półnuta, jedynie jej główka jest wypełniona,
  • ósemka – trwa jedną ósmą całej nuty; oznacza się ją wypełnioną główką z pionową laską, umieszczoną tak, jak w przypadku półnuty i ćwierćnuty i dodatkową chorągiewką po prawej lub lewej stronie, idącą w dół lub w górę,
  • szesnastka – to jedna szesnasta całej nuty; oznaczona pełną główką z pionową laską i podwójną chorągiewką, po prawej lub lewej stronie; kilka sąsiadujących szesnastek można połączyć dwoma poziomymi belkami,
  • trzydziestodwójka – trwa jedną trzydziestą drugą całej nuty; jej główka jest wypełniona, z laską po stronie lewej lub prawej, w zależności od położenia na pięciolinii i trzema chorągiewkami; sąsiadujące ze sobą trzydziestodwójki łączy się trzema poziomymi belkami,
  • sześćdziesiącioczwórka – trwa połowę trzydziestodwójki; oznaczana pełną główką, z pionową laską i czterema chorągiewkami; sąsiadujące sześćdziesięcioczwórki łączy się poczwórną poziomą belką,
  • stodwudziestoósemka – bardzo rzadko spotykana w zapisie nutowym, dwa razy krótsza od sześćdziesięcioczwórki; są one pięciobelkowe, połączone ze sobą, oznaczone pełną główką.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole