586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbol phi

Czym jest symbol phi?

Symbol phi (czyt. „fi”) jest dwudziestą pierwszą literą greckiego alfabetu. W greckim systemie numerycznym odpowiada liczbie 500. Między XIII a XVI wiekiem phi używano w języku polskim jako samogłoski nosowej, ze względu na to, że podobnej litery brakowało w alfabecie łacińskim.

Jak wygląda symbol phi?

Majuskuła phi to owal, ułożony w poziomie, z pionową kreską poprowadzoną przez środek.

Minuskuła phi składa się z niepełnego owalu, ułożonego w poziomie i pionowej linii, która po prowadzona jest przez środek, a jej górna część przechyla się nieznacznie po skosie w prawo.

Od lewej: majuskuła phi, minuskuła phi

Gdzie można spotkać symbol phi?

Dużą literę phi używa się do oznaczenia średnicy, strumienia świetlnego i strumienia indukcji magnetycznej. Z kolei małe phi to symbol szerokości geograficznej, liczby phi, funkcji Eulera i potencjału elektrycznego.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole