586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbol gamma

Czym jest symbol gamma?

Gamma to trzecia litera greckiego alfabetu, w greckim systemie liczbowym odpowiada cyfrze trzy. Używa się jej jako symbolu w wielu różnych dziedzinach, zarówno majuskuły, jak i minuskuły.

Jak wygląda symbol gamma?

Minuskuła gamma przypomina nieco łacińskie mały „y”, to zwinięta linia z pętlą w dolnej części.

Symbol gamma, majuskuła i minuskuła

Majuskuła gamma wygląda jak połowa dużej litery „T” łacińskiej – usunięta została lewa połowa poprzeczki.

Gdzie stosuje się symbol gamma?

Majuskuła gamma oznacza w matematyce rozkład i funkcję gamma, a w fizyce – centrum strefy Brillouina.

Minuskuła to głównie oznaczenie korekcji i promieniowania gamma, fotonu, w fizyce – jednostka natężenia pola magnetycznego, a w chemii – temperaturowy współczynnik szybkości reakcji. W brydżu gamma to konwencja licytacyjna.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole