586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Sigma jako symbol

Czym jest sigma?

Sigma to litera alfabetu greckiego, zajmuje 18 pozycję w kolejności. W starożytnej Grecji w tamtejszym systemie numerycznym odpowiadała liczbie 200.

Jak wygląda sigma?

Majuskuła sigmy przypomina nieco łacińskie duże M, postawione bokiem, zaś jej minuskuła (używana na początku wyrazu) to pętelka ustawiona w pionie. Istnieje jeszcze jedna jej wersja, do użytku na końcu wyrazu – w formie haczyka, przypominającego literę S.

Od lewej: majuskuła sigmy i dwa rodzaje minuskuły

Co oznacza sigma?

Majuskuła sigmy jest symbolem sumy, sumowania.

Do najważniejszych znaczeń minuskuły sigmy należą: konduktywność, przekrój czynny, naprężenie w mechanice, typ wiązania czołowego w chemii, sylaba, a w biologii molekularnej – model replikacji kolistej cząsteczki DNA.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole