586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Oznaczenia na recepcie

Oznaczenia na recepcie

Oznaczenia na recepcie zawierają wiele określonych informacji, które uprawniają do wykupu leku wskazanego przez lekarza. Zasady wystawiania recept regulują odpowiednie przepisy. Dodatkowe informacje znajdują się na receptach leków refundowanych.

E-recepta – informacje  

W związku z wprowadzeniem (od 8 stycznia 2020 roku) e-recepty na wydruku informacyjnym, w SMS-ie lub informacji o e-recepcie w postaci pliku PDF można znaleźć następujące oznaczenia:

1) 4-cyfrowy kod dostępu, który wraz z numerem PESEL umożliwia farmaceucie pobranie e-recepty,

2) kod kreskowy zbiorczej recepty (jeśli wystawiany jest pakiet e-recept).

Jakie oznaczenia umieszcza się na receptach?

Na receptach można znaleźć następujące oznaczenia: unikalny numer identyfikujący receptę, kod kreskowy recepty, dane pacjenta, dane świadczeniodawcy (np. przychodni) i lekarza wystawiającego receptę, dane o wystawianych lekach (nazwa, postać, ilość, dawka, sposób dawkowania), data wystawienia i realizacji recepty.

W przypadku leków refundowanych na recepcie znajduje się dodatkowo: oznaczenie oddziału wojewódzkiego NFZ, kod uprawnień dodatkowych (np. zasłużonego dawcy krwi, inwalidy wojennego, osoby po ukończeniu 75. roku życia), numer identyfikujący receptę nadany przez NFZ, oznaczenie uprawnienia do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych oraz poziom odpłatności za leki.

Poziom odpłatności za leki może być oznaczony w następujący sposób:

1) symbol „P” oznacza najniższą opłatę za lek wynikającą z wykazu,

2) symbol „B” oznacza lek wydawany bezpłatnie do wysokości limitu finansowania,

3) symbol „R” oznacza ryczałt w kwocie 3,2 zł do wysokości limitu finansowania,

4) symbole „30%” i „50%” oznaczają płatność za lek w wysokości 30 proc. lub 50 proc. do wysokości limitu finansowania,

5) brak symbolu oznacza najwyższą opłatę za lek wynikającą z wykazu.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole