586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa to oznaczenia dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, stosowane w obiektach użyteczności publicznej oraz zakładach pracy.

Wszystkie oznaczenia powinny spełniać określone normy, które określają ich wygląd i rozmieszczenie.

Znaki bezpieczeństwa, źródło: Shutterstock

Jakie są znaki bezpieczeństwa?

Znaki bezpieczeństwa dzieli się na:  

ZNAKI PRZECIWPOŻAROWE

Znaki przeciwpożarowe to oznaczenia ochrony przeciwpożarowej, np. oznaczenie umiejscowienia gaśnicy, hydrantu, zakaz palenia.

W tej grupie znaków wyróżnia się trzy podstawowe kategorie:

– znaki ochrony przeciwpożarowej,

– techniczne środki ochrony przeciwpożarowej,

– znaki uzupełniające ochrony przeciwpożarowej.  

ZNAKI EWAKUACYJNE

Znaki ewakuacyjne to oznaczenia obiektu, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przebywających tam osób. Wskazują drogi ewakuacyjne i ułatwiają sprawną ewakuację w sytuacjach zagrożenia. To np. oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego, telefonu alarmowego, miejsca zbiórki do ewakuacji.

OCHRONA I HIGIENA PRACY (BHP)

Znaki BHP ostrzegają przed zagrożeniem lub niebezpieczeństwem, zakazują zachowań, które mogłoby wywołać niebezpieczeństwo, wskazują pożądane działanie lub zachowanie, informują o umiejscowieniu istotnych przedmiotów i urządzeń umożliwiających zachowanie bezpieczeństwa.  

W tej grupie znaków wyróżnia się następujące kategorie:

– znaki zakazu (np. Zakaz palenia, Zakaz przejścia),

– znaki ostrzegawcze (np. Ostrzeżenie przed materiałem radioaktywnym, Ostrzeżenie przed upadkiem),

– znaki nakazu (np. Nakaz stosowania ochrony oczu, Nakaz stosowania ochrony głowy),

– znaki informacyjne (np. Prysznic bezpieczeństwa, Nosze).

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole