586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Logo AGH

AGH – informacje o uczelni

AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) to wyższa uczelnia techniczna, znajdująca się w czołówce najlepszych uczelni w Polsce.

Jej historia rozpoczyna w 1913 roku, kiedy zostaje powołana do życia Akademia Górnicza. Otwarcie uczelni następuje jednak dopiero w 1919 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Podczas II wojny światowej działa w konspiracyjnym podziemiu, aby odrodzić się już w pierwszych powojennych miesiącach. W 1949 roku zmieniono jej nazwę na Akademię Górniczo-Hutniczą, a dwadzieścia lat później uczelnia otrzymuje imię Stanisława Staszica.

Obecnie AGH jest największą i jedną z najlepszych polskich uczelni technicznych, prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, oferuje studentom 62 kierunki.

Logo AGH

Logo AGH przedstawia znak składający się z trzech elementów, z których każdy złożony jest z trzech podłużnych pasów. Kształtem nawiązuje do godła uczelni, czyli orła z koroną i tarczą.

AGH logo
Logo AGH, źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AGH_-_Pomniki_gornikow_i_hutnikow.jpg, autor: Przemysław Pawełek, licencja: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Barwy logo to zieleń, czerń i czerwień. Kolorystyka stanowi odniesienie do tradycji górnictwa i hutnictwa. Kolor zielony jest symbolem natury, czarny symbolizuje kopalnie oraz rozwagę, mądrość i stałość, natomiast czerwony to symbol ognia i roztopionego żelaza.

Aby zobaczyć logo, wejdź na oficjalną stronę AGH.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole