586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Klucz jako symbol

Klucz jako symbol

Klucz jest szeroko rozpowszechnionym symbolem, znanym już od starożytności. Symbolizuje przede wszystkim władzę, tajemnicę, wiedzę i wtajemniczenie. Klucz jako przedmiot służący do otwierania i zamykania w sensie przenośnym oznacza zrozumienie, wyjaśnianie i odczytywanie, ale także uwolnienie i wyzwolenie. W chrześcijaństwie jest zaś m.in. symbolem wiary i odpuszczania grzechów. Wręczenie kluczy miasta gościowi to powitanie pełne szacunku.

Klucz jako symbol władzy

Klucz często jest postrzegany jako symbol władzy, panowania, zarządzania i gospodarza. W chrześcijaństwie symbolizuje władzę papieską – skrzyżowane klucze św. Piotra oznaczają pełnię władzy papieża jako głowy kościoła, którą przekazał mu Chrystus. Oddać klucze oznacza przekazać władzę czy pełnioną funkcję, natomiast oddanie kluczy do miasta, twierdzy czy fortecy to poddanie się.

Symbol klucza, źródło: Pixabay

Klucze były atrybutami wielu bóstw, które strzegły dostępu, np. Hekate jako strażniczka Hadesu czy Pluton, który strzegł bram piekieł.

Klucz jako symbol wiedzy

Klucz jest symbolem wiedzy, poznania i rozumienia. Ale symbolizuje także rozwiązanie zagadki, odkrycie tajemnicy, wyjaśnienie czegoś, a także przezwyciężanie trudności i przeciwności. Złote klucze to emblemat wiedzy filozoficznej. Trzy srebrne klucze wyznaczają stopnie wtajemniczenia, oznaczają natchnienie i intuicję.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole