586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Logo OSP

OSP – informacje o organizacji

OSP (Ochotnicza Straż Pożarna) to umundurowana jednostka ratownicza, będąca organizacją pozarządową, która zostaje powołana do walki z zagrożeniami, takimi jak pożar czy klęski żywiołowe.

Dzieje OSP sięgają korzeniami aż do średniowiecza, ale prawdziwymi pionierami dzisiejszych jednostek były organizacje powstałe podczas zaborów w XIX wieku.

OSP działa na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawie o stowarzyszeniach. Formą prawną OSP jest stowarzyszenie, dlatego każda jednostka musi posiadać swój statut, określający szczegółowo jej zadania i cele. Większość z organizacji należy do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, czyli ogólnopolskiego stowarzyszenia zrzeszającego OSP.

Do głównych zadań OSP należy wsparcie Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zapobiegania pożarów i prowadzenia akcji ratowniczych, gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne i ewakuacja ludzi oraz zwierząt.

Logo OSP

Nie istnieje jedno narzucone odgórnie logo OSP. Każda z jednostek może samodzielnie wybrać dla siebie symbol graficzny. Często używa się w tej roli herbu gminy, z której OSP pochodzi, oraz symbolu przedstawiającego hełm z toporami strażackimi.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej (ZOSP RP) posiada swoje logo - przedstawia ono biały krzyż, w który wpisane jest koło z białym orłem zwieńczone czerwonym płomieniem. Krzyż okala złoto-brązowy wieniec.

Logo OSP - logo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sztandar_OSP_Karsy_(awers).JPG, autor: Jacek Dobrzyński, licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole