521 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Emotikony

Co to są emotikony?

Emotikony są to symbole graficzne, które tworzy się z różnego rodzaju znaków – cyfr, liter, znaków interpunkcyjnych i innych dostępnych na klawiaturze. Używa się ich głównie w komunikacji internetowej i w SMS-ach.

Są nośnikami emocji i gestów, wyrażanych w języku mówionym i komunikacji bezpośredniej  poprzez mimikę i intonację.

Emotikony

Jak wyglądają emotikony?

Emotikony poprzez określoną sekwencję znaków przedstawiają w uproszczony sposób twarze (buźki) z grymasami, wyrażającymi rozmaite emocje.

Najprostszy emotikon złożony jest z dwukropka, myślnika i nawiasu zamykającego :-) – oznacza uśmiech.

Przeciwną emocję (smutek) wyraża emotikon złożony z dwukropka, myślnika i nawiasu otwierającego :-( itd.

Wariantem jest postać bez myślnika (noska).

Emotikony w wersji obrazkowej, źródło: Pixabay

Emotikony – historia i rozwój

Emotikon po raz pierwszy został użyty w 1982 roku przez informatyka Scotta Fahlmana, który w wiadomości zamieścił znak złożony z dwukropka, myślnika i nawiasu. Przypuszcza się jednak, że mogły powstać już w XIX wieku. Potem zaczęto tworzyć coraz więcej kombinacji znaków, wyrażających określone emocje.

Za ich odmianę można uznać tzw. emoji, czyli znaki graficzne w gotowych postaciach, obejmujące nie tylko wizerunki twarzy, ale szeroki zakres piktogramów,  przedstawiających przedmioty, miejsca, zwierzęta itd.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole