586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Herb Polski

  • herb Polski
  • symbol Polski

Czym jest herb Polski?

Zwyczajowo nazywany godłem herb Polski to oficjalny symbol Rzeczpospolitej Polskiej. Wywodzi się z herbu pierwszej dynastii polskich władców, Piastów. Wizerunek orła w koronie na czerwonym polu jest chroniony prawem jako unikatowy symbol państwowy. Obecny jest na budynkach administracji publicznej, w szkołach i sądach. Za niszczenie lub znieważanie godła (oraz innych symboli narodowych) nakłada się, na podstawie artykułu 137 Kodeksu karnego, karę grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Stale toczą się dyskusje odnośnie wyznaczenia granic wykorzystania godła w przestrzeni publicznej.

Aktualny herb Polski, źródło: Pixabay

Jak wygląda herb Polski?

Jego dokładny wygląd określa artykuł 28 Konstytucji RP. Godło ewoluowało przez lata; obecny wzór wprowadzono 22 lutego 1990 r. Przedstawia orła białego w złotej koronie, z głową zwróconą w lewą stronę, na czerwonym tle. Wizerunek ten się zmieniał, jednak orzeł i czerwone tło zachowało się od czasów piastowskich. Zmieniała się forma godła: kształt tarczy, wygląd samego bielika. Orzeł utracił koronę w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej - ogłoszono tę zmianę w Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r.

Godło PRL, źródło: Wikimedia Commons

Historia herbu Polski

Według legendy Lech, założyciel państwa Polan, zobaczył w okolicach Poznania orła białego na tle czerwonego nieba podczas zachodu słońca i zachwycił się tym widokiem. Umieścił go w godle swojego państwa i w tych okolicach się osiedlił, zakładając pierwsze miasto – Gniezno. Historycy w swoich pismach, m. in. Jan Długosz w Rocznikach z lat 1455-1480, wspominali o herbie Polski. Większe zmiany w godle odnotowano w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów – połączono go z herbem Litwy, Pogonią.

W późniejszych latach, zwłaszcza w czasie powstań, stale używano herbu z orłem. Był on symbolem także Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Ostatnią istotną zmianą w godle Polski było pozbawienie orła korony w okresie PRL.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole