586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Alfabet fonetyczny

 • alfabet fonetyczny

Czym jest alfabet fonetyczny?

Międzynarodowy alfabet fonetyczny jest alfabetycznym systemem transkrypcji fonetycznej, opierającym się na alfabecie łacińskim. Opracowało go pod koniec XIX wieku Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne założone w Paryżu w 1886 roku. Dziś znajduje zastosowanie w codziennej pracy osób zajmującej się badaniem języka i pracą z językiem, np. językoznawców, logopedów, aktorów i piosenkarzy, nauczycieli i studentów filologii oraz tłumaczy. Uznaje się go za środek standaryzacji zapisu dla wszystkich istniejących języków świata.

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IPA_Kiel_2019_full_pol_Polish_j._polski.png, licencja CC 3.0, autor: International Phonetic Association

Jak wygląda alfabet fonetyczny?

Większość znaków do stworzenia go zaczerpnięto z języka łacińskiego, część z greckiego, kilka opracowano na specjalne potrzeby systemu. Samogłoski w alfabecie fonetycznym prezentuje się na tzw. czworokącie samogłosek, by pokazać klasyfikację ze względu na ich cechy. Wyróżnia się samogłoski:

 • przymknięte,
 • prawie przymknięte,
 • półprzymknięte,
 • średnie,
 • półotwarte,
 • prawie otwarte,
 • otwarte.

Spółgłoski dzieli się na płucne i niepłucne. Te pierwsze cechują dwa podziały: ze względu na miejsce artykulacji i ze względu na sposób artykulacji.

Podział ze względu na miejsce artykulacji:

 • dwuwargowe,
 • wargowo-zębowe,
 • zębowe,
 • dziąsłowe,
 • zadziąsłowe,
 • retrofleksyjne,
 • podniebienne,
 • miękkopodniebienne,
 • języczkowe,
 • gardłowe,
 • nagłośniowe,
 • krtaniowe.

Z względu na sposób artykulacji dzieli się je na:

 • nosowe,
 • zwarte,
 • szczelinowe,
 • aproksymanty,
 • drżące,
 • uderzeniowe,
 • boczne szczelinowe,
 • boczne aproksymanty,
 • boczne uderzeniowe.

Spółgłoski niepłucne dzielimy na:

 • mlaski,
 • iniektywne,
 • ejektywne.

Istnieją także inne elementy alfabety fonetycznego, m.in. afrykaty, spółgłoski podwójnie artykułowane, jednostki suprasegmentalne, znaki diakrytyczne. Jest wskazanie, by alfabet fonetyczny zapisywać w nawiasach kwadratowych.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole