488 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Znaki niebezpieczeństwa

Znaki niebezpieczeństwa

Znaki niebezpieczeństwa to symbole znajdujące się na opakowaniach, które ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Wskazują na niebezpieczne dla ludzi i otoczenia cechy materiałów, takie jak właściwości wybuchowe, żrące, radioaktywne itd.

Umieszcza się je w celu zastosowania specjalnych środków ostrożności podczas załadunku, przechowywania i transportu.

Są to jedne z oznaczeń opakowań transportowych (obok znaków zasadniczych, informacyjnych i manipulacyjnych).

Jakie są znaki niebezpieczeństwa?

Do tej grupy znaków zaliczają się:

1) znak „Materiały łatwopalne”,

2) znak „Materiały radioaktywne”,

3) znak „Materiały trujące”,

4) znak „Materiały utleniające”,

5) znak „Materiały wybuchowe”,

6) znak „Materiały żrące”,

7) znak „Materiały drażniące”,

8) znak „Materiały zakaźne”,

9) znak „Gazy trujące”.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze

Podobne symbole