586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Znaki drogowe

Znaki drogowe

Znaki drogowe to znaki, które obowiązują w ruchu drogowym. Ich wzory, a także sposób rozmieszczania na drogach są ściśle określone i regulowane odpowiednimi przepisami.

Znaki drogowe pełnią wiele różnych funkcji (informują, ostrzegają, zakazują, nakazują). Dzieli się je na znaki pionowe oraz poziome.

Znaki drogowe pionowe

Znaki pionowe to tarcze i tablice, które umieszcza się przy drodze lub nad drogą. Dzieli się je na siedem grup:

1) znaki ostrzegawcze – uprzedzają o możliwym niebezpieczeństwie na drodze i zobowiązują do zachowania szczególnej ostrożności. Są to znaki trójkątne barwy żółtej z czerwonym obramowaniem.

Znaki ostrzegawcze, wszystkie grafiki pochodzą ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_ostrzegawcze_w_Polsce

Na drogach, na których dopuszczalna prędkość przekracza 60 km/h, ustawiane są 150-300 m od miejsca niebezpiecznego. Na drogach, na których dopuszczalna prędkość nie przekracza 60 km/h, odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi do 100 m;

2) znaki zakazu – wyrażają zakazy i ograniczenia na drodze. Są to znaki okrągłe barwy białej w czerwonym obramowaniu. Obowiązują na drodze, na której są ustawione, od miejsca ustawienia znaku, chyba że przepisy stanowią inaczej;

Znaki zakazu, wszystkie grafiki pochodzą ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_zakazu

3) znaki nakazu –  wskazują sposób jazdy, w kierunku zgodnym ze strzałkami. Są to znaki okrągłe barwy niebieskiej z białym symbolem. Obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy;

Znaki nakazu, wszystkie grafiki pochodzą ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_nakazu

4) znaki informacyjne – informują o rodzaju drogi i sposobie korzystania z niej oraz o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu. Są to znaki kwadratowe lub prostokątne, zwykle barwy niebieskiej;

Znaki informacyjne, wszystkie grafiki pochodzą ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_informacyjne

5) znaki uzupełniające – informują o organizacji ruchu oraz uprzedzają o zakazach i niebezpieczeństwach. Są to znaki kwadratowe lub prostokątne barwy niebieskiej lub żółtej;

Znaki uzupełniające, wszystkie grafiki pochodzą ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_uzupe%C5%82niaj%C4%85ce

6) znaki kierunku i miejscowości – wskazują kierunki dojazdu do miejscowości i innych miejsc lub obiektów  i informują o nazwie miejscowości  oraz numerze drogi. Są to znaki o różnych kształtach i kolorach. Nazywane są „drogowskazami”;

Znaki kierunku i miejscowości, wszystkie grafiki pochodzą ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_kierunku_i_miejscowo%C5%9Bci

7) tabliczki do znaków drogowych – stanowią uzupełnienie treści innych znaków. Są to małe prostokątne znaki barwy białej lub żółtej, umieszcza się je pod znakami.

Tabliczki do znaków drogowych, wszystkie grafiki pochodzą ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tabliczki_do_znak%C3%B3w_drogowych

Znaki drogowe poziome

Znaki poziome to linie (ciągłe, przerywane, pojedyncze, podwójne), strzałki, napisy lub symbole, znajdujące się na nawierzchni drogi.

Znaki drogowe poziome, wszystkie grafiki pochodzą ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_poziome

Malowane są farbą białą, w szczególnych przypadkach (np. remont dróg) farbą żółtą – jeżeli na drodze umieszczone są znaki barwy zarówno białej, jak i żółtej, wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.

Barwę czerwoną posiadają jedynie punktowe elementy odblaskowe, wyznaczające prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole