586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbole/znaki greckie

Czym są symbole greckie?

Pismo greckie powstało około IX wieku p. n. e. Alfabet wykształcił się pod wpływem ludów Lewantu. Pierwszym pismem Greków było pismo linearne B, znane z dialektu mykeńskiego, które zostało odczytane dopiero w XX wieku (1952r.). Właściwy alfabet grecki powstał z alfabetu fenickiego. Oprócz zapisu słów alfabet służył Grekom także do zapisu liczb i nut. Dziś powszechni stosuje się go w matematyce i fizyce m. in. do oznaczania kątów. Pismo greckie początkowo było zapisywane od prawej do lewej, potem zmieniono zapis na bustrofedon, czyli naprzemienny zapis od prawej do lewej i od lewej do prawej. Charakterystycznymi dla języka greckiego znakami diakrytycznymi są przydech, akcenty i dyftongi.

Jak wyglądają symbole greckie?

Grecki alfabet składa się z 24 liter, zarówno majuskuły, jak i minuskuły: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, dzeta, eta, theta, jota, kappa, lambda, my, ny, ksi, omikron, phi, rho, sigma, tau, ipsylon, phi, chi, psi, omega, oraz 7 liter nieużywanych współcześnie, ale obecnych w starogreckim: diagamma, stigma, heta, kaj, san, koppa, sampi.

Alfabet grecki: alfa, beta, gamma (minuskuły)

Gdzie stosuje się symbole greckie?

Greckie litery to dziś symbole wielu zjawisk, pojęć z zakresu kilkunastu różnych dziedzin, takich jak biologia, astronomia, fizyka, matematyka, ekonomia, informatyka, medycyna, chemia itd.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole