521 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symbole/znaki greckie

Czym są symbole greckie?

Pismo greckie powstało około IX wieku p. n. e. Alfabet wykształcił się pod wpływem ludów Lewantu. Pierwszym pismem Greków było pismo linearne B, znane z dialektu mykeńskiego, które zostało odczytane dopiero w XX wieku (1952r.). Właściwy alfabet grecki powstał z alfabetu fenickiego. Oprócz zapisu słów alfabet służył Grekom także do zapisu liczb i nut. Dziś powszechni stosuje się go w matematyce i fizyce m. in. do oznaczania kątów. Pismo greckie początkowo było zapisywane od prawej do lewej, potem zmieniono zapis na bustrofedon, czyli naprzemienny zapis od prawej do lewej i od lewej do prawej. Charakterystycznymi dla języka greckiego znakami diakrytycznymi są przydech, akcenty i dyftongi.

Jak wyglądają symbole greckie?

Grecki alfabet składa się z 24 liter, zarówno majuskuły, jak i minuskuły: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, dzeta, eta, theta, jota, kappa, lambda, my, ny, ksi, omikron, phi, rho, sigma, tau, ipsylon, phi, chi, psi, omega, oraz 7 liter nieużywanych współcześnie, ale obecnych w starogreckim: diagamma, stigma, heta, kaj, san, koppa, sampi.

Alfabet grecki: alfa, beta, gamma (minuskuły)

Gdzie stosuje się symbole greckie?

Greckie litery to dziś symbole wielu zjawisk, pojęć z zakresu kilkunastu różnych dziedzin, takich jak biologia, astronomia, fizyka, matematyka, ekonomia, informatyka, medycyna, chemia itd.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole