586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Oznakowanie śródlądowych dróg wodnych

Oznakowanie śródlądowych dróg wodnych

Oznakowanie śródlądowych dróg wodnych to oznakowanie nawigacyjne, służące do regulacji ruchu statków wodnych poruszających się po wodach śródlądowych.

Są to tzw. znaki żeglugowe, które dzielą się na dwie kategorie: znaki podstawowe i pomocnicze.

Rodzaje znaków żeglugowych

Podstawowe znaki żeglugowe

ZNAKI ZAKAZU

Zakaz przejścia

Zakaz wyprzedzania

Zakaz wyprzedzania (dotyczy zestawów)           

Zakaz mijania i wyprzedzania

Zakaz postoju (na kotwicy lub cumie przy brzegu)

Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach

Zakaz kotwienia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny

Zakaz cumowania do brzegu

Zakaz zawracania

Zakaz wytwarzania fali

Zakaz przejazdu poza skrajnią oznaczoną tablicami

Zakaz przejścia – przygotować się do wejścia lub przejścia

Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym

Zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego oraz holowania statków powietrznych za statkiem

Zakaz ruchu statków żaglowych

Zakaz ruchu statków, które nie są statkami o napędzie mechanicznym i żaglowym

Zakaz pływania na desce z żaglem

Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości

Zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg

Zakaz ruchu skuterów wodnych

ZNAKI NAKAZU

Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak

Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej strony burty

Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej strony burty

Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty

Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty

Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej strony burty

Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej strony burty

Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami

Nakaz nieprzekraczania podanej na znaku prędkości w km/h

Nakaz nadania sygnału dźwiękowego

Nakaz zachowania szczególnej ostrożności

Nakaz zachowania szczególnej ostrożności. Wejście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statku na tej drodze do zmiany kursu lub   prędkości

Nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu głównej drogi wodnej, które może mieć miejsce gdy nie zmusza to statków do zmiany kursu lub prędkości

Nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące główną drogą wodną w sytuacjach, gdy z portu lub z bocznej drogi wodnej wychodzą statki

Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego

Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale

ZNAKI OGRANICZENIA

Ograniczona głębokość

Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody

Ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego

Inne ograniczenia ruchu żeglugowego – należy się z nimi zapoznać.

Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu w metrach, podanych liczbą na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej

ZNAKI ZALECENIA

Zalecenie przejścia w obydwu kierunkach

Zalecenie przejścia w jednym kierunku (przejście z przeciwnego kierunku zabronione)

Zalecenie trzymania się we wskazanym obszarze

Zalecenie przejścia w kierunku określonym strzałką lub w nocy w kierunku światła izofazowego

ZNAKI INFORMACYJNE

Zezwolenie przejścia (znak ogólny)

Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną (liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość linii napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej)

Jaz w bliskiej odległości

Prom na uwięzi

Prom przemieszczający się swobodnie

Zezwolenie na postój (na kotwicy lub na cumach przy brzegu)

Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny

Zezwolenie na cumowanie do brzegu

Wskazanie miejsca do zawracania

Koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia – obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglugowego

Miejsce poboru wody pitnej

Miejsce, w którym można korzystać z telefonu

Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechanicznym

Zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem

Zezwolenie na ruch statków żaglowych

Zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym

Zezwolenie na pływanie na desce z żaglem

Zezwolenie na ruch małych statków sportowych i turystycznych z dużą prędkością

Zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg

Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne

Zezwolenie na ruch skuterów wodnych

Pomocnicze znaki żeglugowe

Oznakowanie pływające granic szlaku żeglownego

Oznakowanie brzegowe przebiegu szlaku żeglownego

Oznakowanie miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych

Dodatkowe oznakowanie na potrzeby żeglugi za pomocą radaru

Dodatkowe oznakowanie na jeziorach i szerokich drogach wodnych

Oznakowanie akwenów zamkniętych dla ruchu żeglugowego lub akwenów o ograniczonym ruchu żeglugowym

Znaki specjalnego przeznaczenia

Oznakowanie wejść do portów

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole