586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Oznaczenia dróg w Polsce

Oznaczenia dróg w Polsce  

Oznaczenia dróg w Polsce to oznaczenia rodzajów dróg na terenie Polski w formie znaków drogowych, symboli cyfrowych i literowych.

Drogi w Polsce dzielą się na publiczne i wewnętrzne. Wyróżnia się następujące kategorie dróg publicznych w Polsce: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Droga zaliczona do jednej z tych kategorii musi spełniać wymagania dla określonych klas dróg (A - autostrada, S - droga ekspresowa, GP - droga główna ruchu przyspieszonego, G - droga główna, Z - droga zbiorcza, L - lokalna, D - droga dojazdowa).

Jakie są oznaczenia dróg w Polsce?

Droga krajowa

Droga krajowa oznaczana jest drogowym znakiem kierunku i miejscowości E-15a, przedstawiającym w prostokątnej ramce numer drogi pisany białą czcionką na czerwonym tle.

Droga krajowa znak, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_77_(Polska)#/media/Plik:DK77-PL.svg

Droga wojewódzka

Droga wojewódzka oznaczana jest drogowym znakiem kierunku i miejscowości E-15b, przedstawiającym w prostokątnej ramce numer drogi pisany czarną czcionką na żółtym tle.

Droga wojewódzka znak, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka_nr_855#/media/Plik:DW855-PL.svg

Droga powiatowa

Droga powiatowa ma oznaczenie składające się z czterech cyfr oraz symbolu literowego, odpowiedniego do województwa, na terenie którego jest położona.

Droga gminna

Droga gminna ma oznaczenie składające się z sześciu cyfr oraz symbolu literowego, odpowiedniego do województwa, na terenie którego jest położona.

Autostrada

Autostrada oznaczana jest drogowym znakiem D-9 (przedstawiającym biały wiadukt nad dwiema białymi jezdniami na niebieskim tle), koniec autostrady oznaczany jest znakiem D-10 (przedstawiającym biały wiadukt nad dwiema białymi jezdniami na niebieskim tle przekreślony czerwoną linią), numerowana jest drogowym znakiem kierunku i miejscowości E-15c, przedstawiającym numer autostrady pisany białą czcionką na czerwonym tle w prostokątnej ramce, przed numerem znajduje się litera A (symbol autostrady).

Autostrada znak, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrada#/media/Plik:Zeichen_330_-_Autobahn,_StVO_1992.svg

Droga ekspresowa

Droga ekspresowa oznaczana jest drogowym znakiem D-7 (przedstawiającym biały samochód na niebieskim tle), koniec tej drogi oznaczany jest znakiem D-8 (przedstawiającym biały samochód na niebieskim tle przekreślony czerwoną linią), numerowana jest drogowym znakiem kierunku i miejscowości E-15d, przedstawiającym numer drogi pisany białą czcionką na czerwonym tle w prostokątnej ramce, przed numerem znajduje się litera S (symbol drogi ekspresowej).

Droga ekspresowa znak, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_ekspresowa#/media/Plik:Znak_D7.svg

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole