586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Oznaczenia dowodu rejestracyjnego

Oznaczenia dowodu rejestracyjnego

Oznaczenia dowodu rejestracyjnego to zbiór kodów, którymi podpisane są kolejne rubryki dokumentu, wypełniane danymi dotyczącymi pojazdu i jego właściciela. Każdy z kodów ma określone znaczenie.

Jakie oznaczenia umieszcza się w dowodzie rejestracyjnym?

W dowodzie rejestracyjnym pojazdu znajdują się następujące oznaczenia/kody:

1) A – numer rejestracyjny pojazdu;

2) B – data pierwszej rejestracji pojazdu;

3) C – dane posiadacza pojazdu / dane właściciela pojazdu;

dane pod oznaczeniem „C” obejmują następujące informacje:

- C.1.1 – nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego,

- C.1.2 – numer PESEL lub REGON,

- C.1.3 – adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,

- C.2.1 – nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,

- C.2.2 – numer PESEL lub REGON,

- C.2.3 – adres właściciela pojazdu;

4) D – dane pojazdu;

dane pod oznaczeniem „D” obejmują następujące informacje:

- D.1 – marka pojazdu,

- D.2 – typ pojazdu (wariant, jeśli występuje; wersja, jeśli występuje),

- D.3 – model pojazdu;

5) E – numer identyfikacyjny pojazdu;

6) F;

dane pod oznaczeniem „F” obejmują następujące informacje:

- F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu,

- F.2 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu,

- F.3 – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów;

7) G – masa własna pojazdu;

8) H – okres ważności dowodu rejestracyjnego;

9) I – data wydania dowodu rejestracyjnego;

10) J – kategoria pojazdu;

11) K – numer świadectwa homologacji pojazdu;

12) L – liczba osi;

13) O;

dane pod oznaczeniem „O” obejmują następujące informacje:

- O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

- O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

14) P – dane silnika;

dane pod oznaczeniem „P” obejmują następujące informacje:

- P.1 – pojemność silnika (w cm3),

- P.2 – maksymalna moc netto silnika (w kW),

- P.3 – rodzaj paliwa;

15) Q – stosunek mocy do ciężaru (w kW/kg);

16) S;

dane pod oznaczeniem „S” obejmują następujące informacje:

- S.1 – liczba miejsc siedzących,

- S.2 – liczba miejsc stojących.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole