586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Logo UNICEF-u

UNICEF – informacje o organizacji

UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci) to organizacja humanitarna działająca na rzecz potrzebujących dzieci.

Historia organizacji rozpoczyna się 11 grudnia 1946 roku. Wówczas to z inicjatywy Ludwika Rajchmana na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych powstaje Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Jego celem było udzielenie pomocy dzieciom po II wojnie światowej, początkowo opierającej się na zapewnieniu mleka i odżywek. Już wkrótce UNICEF przeprowadził pierwsze akcje szczepień przeciwko najgroźniejszym chorobom wieku dziecięcego.

Ważną datą w historii organizacji jest 1949 rok, kiedy siedmioletnia Czeszka Jitka Samkova wysyła na adres UNICEF-u laurkę z podziękowaniami za udzieloną pomoc. Daje to początek tradycji kartek charytatywnych UNICEF.

W 1953 roku UNICEF zostaje stałą agendą ONZ, a tym samym rozszerza swoją działania, kierując je do dzieci na wszystkich kontynentach. W 1965 roku otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla.

Logo UNICEF-u

Logo UNICEF-u przedstawia ikonę matki z dzieckiem, umieszczoną wewnątrz kuli ziemskiej i otoczoną gałązkami oliwnymi.

UNICEF logo, źródło: Shutterstock

Gałązki oliwne są symbolem pokoju, a kula ziemska ma oznaczać, że organizacja udziela pomocy dzieciom na całym świecie. Matka z dzieckiem to natomiast symbol bezpieczeństwa, nadziei i radości, niesionych dzieciom i rodzicom przez UNICEF.

W pierwszych latach działalności za logo UNICEF służyło logo ONZ.

Logo ONZ, źródło: Shutterstock

Pierwsze logo UNICEF-u powstało w 1953 roku, przedstawia dziecko pijące mleko z kubka. Projekt znaku oparty był na logo ONZ i zawierał jego elementy (kulę ziemską, gałązki oliwne).

W latach 60. w logo UNICEF-u pojawia się ikona matki z dzieckiem. Od tamtej pory znak ulegał licznym zmianom i modyfikacjom, ale do dziś używa się tego samego symbolu.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole