586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Korona jako symbol

Korona jako symbol

W kulturze i tradycji korona ma bardzo bogate znaczenie symboliczne. Kojarzy się przede wszystkim z władzą, potęgą, chwałą i zwycięstwem. Ale korona to również symbol nieśmiertelności, Słońca, bogactwa i mądrości.

Zwykle przywodzi na myśl koronę królewską, ale korona wieńczy również drzewa, budowle, góry i stanowi ostateczny rezultat starań i działań. Samo ukoronowanie w sensie przenośnym oznacza szczytowe osiągnięcie.

Korona królewska

Korona jako atrybut monarchy jest symbolem siły, władzy, panowania i odpowiedzialności. Założenie komuś korony na głowę stanowi bowiem ogromne wyróżnienie, zaszczyt i uznanie. W takim ujęciu to również znak doskonałości, mądrości i odpowiedzialności.

Symbol korony, źródło: Pixabay

Korona przywodzi na myśl złoto, z którego wykonywane były korony dla władców, i klejnoty, którymi je ozdabiano, a tym samym staje się symbolem bogactwa.

Korona cierniowa

Szczególną koroną jest korona cierniowa, kojarzona głównie z Jezusem i jego męczeńską śmiercią. W takiej postaci symbolizuje mękę, ból, cierpienie i śmierć.

Korona cierniowa - symbol, źródło: Pixabay

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole