586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Herb Katowic

  • herb Katowic
  • symbol Katowic

Jak wygląda herb Katowic?

W herbie Katowic na żółtym tle widnieje czarny młot mechaniczny, jedno z urządzeń kuźniczych. Jego część stanowi koło zębate umieszczone z lewej strony herbu. Poniżej maszyny znajduje się brązy pasek symbolizujący drewnianą belkę, a tuż pod nią - niebieskie pole, oznaczające wodę.

Herb Katowic, źródło: https://publicdomainvectors.org/

Historia herbu Katowic

Po raz pierwszy symbol Katowic pojawił się w kształcie podobnym do obecnego na pieczęci gminnej z 1816 roku. Widniała na niej często nazwa miejscowości Bogutzerhammer - Kuźnica Bogucka, która była pierwszą osadą w miejscu dzisiejszego miasta. Co ciekawe, po nadaniu Katowicom praw miejskich przez króla Wilhelma I w 1865 roku nie zmieniono jej herbu - obowiązujący pozostał ten, którym posługiwała się wcześniejsza wieś. Był to ewenement wśród miast Górnego Śląska.

W drugiej połowie XIX wieku herb poddawano częstym, ale delikatnym zmianom. Dotyczyły one głównie kolorystyki, ułożenia młota i innych elementów.

W latach międzywojennych władze dążyły do zmian herbu, by pozbyć się "niemieckości". Jednak do tego nie doszło i w 1937 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło poprzedni herb z niewielkimi zmianami (m.in. w wyglądzie koła zębatego). W czasie II wojny światowej hitlerowskie władze powróciły do wersji z 1865 roku.

Obecny herb zatwierdzono w 2004 roku i nawiązuje swoim wyglądem do emblematu używanego w międzywojniu.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole